A A A A+

Z okazji jubileuszu naszego Archiwum oraz stulecia archiwów państwowych przygotowano publikację „Krakowskie Archiwum 1878-1952. Od Krajowego do Państwowego”, autorstwa dr Moniki Andrasz-Mrożek, Kraków 2018, ISBN 978-83-949747-3-2.

Bogato ilustrowany katalog, nawiązuje do wystawy towarzyszącej obchodom 140. rocznicy utworzenia Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie, które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, na mocy dekretu z 7 lutego 1919 r. zostało przemianowane najpierw na Archiwum Ziemskie w Krakowie, a następnie Archiwum Państwowe w Krakowie i stało się częścią nowo powstałej sieci archiwalnej.

Posługując się archiwalnymi fotografiami z dziejów instytucji oraz kopiami zgromadzonych w zasobie dokumentów, autorka przeprowadza nas przez historię Archiwum i zdradza czytelnikom, co kryją staropolskie archiwa sądowe, jaka jest ich geneza i jakie skarby skrywają archiwa rodowe i prywatne kolekcje.

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie.

Zapraszamy do lektury!

Jubileuszowa publikacja

Fot. Lilianna Pochwalska

Zobacz także