A A A A+

7 marca z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet w Auli Archiwum Narodowego w Krakowie odbyło się wyjątkowe  wydarzenie, które zgromadziło pasjonatów historii w tym licznie przybyłą młodzież szkolną. Spotkanie otworzył prof. dr hab. Wojciech Krawczuk, dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie, witając przybyłych gości i wskazując na znaczenie Dnia Kobiet oraz drogi jaką przebyły kobiety na przestrzeni wieków w dążeniu do samorozwoju i walki o równouprawnienie.  Pani Paulina Krzywda, kustosz Archiwum Nauki PAN i PAU przedstawiła wykład i prezentację  „Kobieta oświecona w małym mieście. Ewolucja świadomości kobiet na prowincji końca XIX i pocz. XX wieku na przykładzie związków Bochni z Krakowem”. Prezes Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, pani Zofia Sitko wraz z  „Teatrem Artystokrackim” z Bochni  zaproponowała uczestnikom wydarzenia niezwykły spektakl słowno-muzyczny.

Prof. dr hab. Wojciech Krawczuk, dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie, wita gości. Fot. Wojciech Staszkiewicz

Pani Paulina Krzywda, kustosz Archiwum Nauki PAN i PAU przedstawiła wykład i prezentację „Kobieta oświecona w małym mieście. Ewolucja świadomości kobiet na prowincji końca XIX i pocz. XX wieku na przykładzie związków Bochni z Krakowem”. Fot. Wojciech Staszkiewicz

Pierwsza od lewej: Zofia Sitko, prezes Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, trzecia od lewej: Paulina Krzywda, kustosz Archiwum Nauki PAN i PAU, czwarta od lewej: Dorota Szymczyk z Archiwum Narodowego w Krakowie, inicjatorka wydarzenia, szósty od lewej: prof. dr hab. Wojciech Krawczuk, dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie w towarzystwie artystów Teatru „Artystokrackiego” z Bochni. Fot. Wojciech Staszkiewicz

Kulminację wydarzenia stanowiła prezentacja ekspozycji „Być kobietą… Portrety kobiet ziemi bocheńskiej w wirze życia i dziejów” w holu głównym Archiwum, Wystawa ta to prawdziwa podróż w czasie, odkrywająca życie i osiągnięcia kobiet z ziemi bocheńskiej na przełomie XIX i XX wieku. Zwraca uwagę na ich różnorodne role społeczne, od tradycyjnych po te przełamujące stereotypy, ukazując ich niezłomność w dążeniu do emancypacji.

Wystawa „Być kobietą…Portrety kobiet ziemi bocheńskiej w wirze życia i dziejów”.  Fot. Wojciech Staszkiewicz

Wydarzenie współorganizowało: Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia wystawy „Być kobietą… Portrety kobiet ziemi bocheńskiej w wirze życia i dziejów”, dostępnej w Archiwum Narodowym w Krakowie od 7 marca do 19 kwietnia 2024 roku, w godzinach pracy instytucji . To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w bogatą historię kobiet naszego regionu i zainspirować ich odwagą, determinacją oraz pragnieniem zmiany.

Zobacz także