A A A A+

Projekt badawczy i konserwatorski Beyond the Banks of the Vistula: Scientific Preservation of Paper-Based Cultural Heritage, realizowany w Pracowni Konserwacji Archiwum przez stypendystkę programu Fulbright Student Researcher Award.

W pracowni konserwacji papieru Archiwum Narodowego w Krakowie, w okresie od 1.X.2017 roku do 30.IX.2018 roku, Ivey Barker – stypendystka Fulbright Student Researcher Award, realizowała projekt konserwatorski Beyond the Banks of the Vistula: Scientific Preservation of Paper-Based Cultural Heritage. Przedmiotem projektu zostały objęte dwa dokumenty archiwalne: tora (rękopis na pergaminie) o sygn. SKWKr 283 oraz księga (rękopis na papierze) oznaczona sygn. 29/35/2. Nadrzędnym celem projektu było przeprowadzenie badań technologicznych obiektów, sporządzenie oceny stanu zachowania, zabezpieczenie, wykonanie digitalizacji zabezpieczającej oraz przygotowanie obiektów do długoterminowego przechowywania w magazynie archiwalnym. W ramach stypendium Ivey opracowała założenia oraz program prac konserwatorskich, przeprowadziła konserwację zachowawczą obiektów, we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie z Laboratorium Analiz Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych LANBOZ wykonała badania technologiczne, natomiast badania mikrobiologiczne zostały wykonane w ramach porozumienia Archiwum z Pracownią Mikrobiologii Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Wszystkie prace stypendystki były realizowane pod nadzorem oraz we współpracy z pracowniami Oddziału VIII Archiwum, ds. konsekracji i zabezpieczania zasobu archiwalnego.

Ivey Barkerholds a M.A. in Photographic Preservation and Collections Management from the University of Rochester in collaboration with the George Eastman Museum. She has also been a research assistant at the Image Permanence Institute at Rochester Institute of Technology developing techniques for water emergency preparedness, response, and recovery for inkjet prints in museums. Her career goal is to preserve cultural heritage worldwide. Her research Focus: Preventative Conservation of Cultural Heritage.

    

Zobacz także