A A A A+

 

23 czerwca 1949 roku na terenie wsi Mogiła zaczęto wznosić pierwsze, niewielkie dwupiętrowe bloki mieszkalne. Potem powstał przemysłowy kombinat – Nowa Huta.

Zespół urbanistyczny Nowa Huta miał obejmować kombinat metalurgiczny, stutysięczne miasto Nowa Huta (początkowo sześćdziesięciotysięczne), zaplanowano dla całego kompleksu port i urządzenia wodne na Wiśle, trasy sieci komunikacji tramwajowej, trasy sieci przemysłowych (gaz, elektryczność, ogrzewanie, telekomunikacja), urządzenia kanalizacyjne i wodociągowe, zakłady produkcji pomocniczej, bazy materiałowe dla budowy. Obszar inwestycji wynosił w przybliżeniu 60 km².
Poproszony o przedstawienie swej wizji Nowej Huty szef zespołu projektowego Tadeusz Ptaszycki w lipcu 1950 na łamach ”Sztandaru Młodych” tak oto ją opisał: W pracy nad tworzeniem projektu miasta Nowa Huta kierowaliśmy się zasadą: dać człowiekowi pracy pełnię form wypoczynku po zajęciach, by umożliwić mu podniesienie sprawności fizycznej, zapewnić jak najlepsze warunki zdrowotne, umożliwić mu jego rozwój umysłowy…. Nowe miasto to pierwsze miasto bez ciasnych podwórek i ciemnych oficyn. Luźno rozstawione w terenie bloki domów, otoczone wokół zielenią, zapewnią mieszkańcom maksimum słońca i powietrza. Każde z mieszkań zaopatrzone będzie w centralne ogrzewanie, instalację elektryczną, gazową i wodę. Wszystkie domy będą zradiofonizowane. Na każdej klatce schodowej będzie telefon. Poszczególne osiedla będą posiadać swoje żłobki i przedszkola. Każda zaś dzielnica otrzyma własny dom towarowy, ośrodek kultury, boisko sportowe, szkołę, kino, bibliotekę, teatr oraz lokale klubowe. Gęsta sieć placówek detalicznego handlu umożliwi dogodne zaopatrzenie we wszelkiego rodzaju artykuły spożywcze i przemysłowe. Szybka zaś komunikacja elektryczna i autobusowa zapewni wygodne połączenie miasta z Krakowem.

Miasto Nowa Huta. Widok na bloki mieszkalne osiedla A –
Miasto Nowa Huta. Widok na bloki mieszkalne osiedla A – 1, 25 VI 1949, autor nieznany

(ANK, Huta im. Lenina, sygn. 29/777/fot. 5191)

Makieta dzielnicy Nowa Huta. Zabudowa 1949-1959

Makieta dzielnicy Nowa Huta. Zabudowa 1949-1959

(ANK, Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego, Album Nr 7, fot. 1)

Zapraszamy do obejrzenia wystawy online 

Zobacz także