A A A A+

W dniu 29 maja 2020 r. Archiwum Narodowe w Krakowie przejęło budynek nowej siedziby przy ul. Rakowickiej 22E od Generalnego Wykonawcy, firmy Skanska SA, oraz Inwestora Zastępczego-ECM Group Polska SA. Rozpoczęto wyposażanie nowego budynku i podzieloną na etapy przeprowadzkę zasobu z pięciu lokalizacji na terenie Krakowa oraz Ekspozytury w Spytkowicach koło Zatora.

Archiwum Narodowe w Krakowie podejmuje działania w celu otwarcia czytelni w miesiącu czerwcu br. oraz do jak najszybszego udostępnienia naszym Użytkownikom czytelni w nowej siedzibie przy ul. Rakowickiej 22E.

Z racji przygotowań do przeprowadzki ograniczona zostanie działalność usługowa (wykonywanie kwerend odpłatnych, zleceń na kopiowanie materiałów archiwalnych) i działalność popularyzatorska (pokazy i lekcje archiwalne).

Archiwum wstrzymuje wypożyczenia materiałów archiwalnych do celów wystawienniczych oraz przyjmowanie materiałów archiwalnych od podmiotów zewnętrznych.

O innych działaniach i harmonogramie prac poinformujemy w następnym komunikacie.

Informacje na temat budowy nowej siedziby >>

Zobacz także