A A A A+

29 maja podpisany został protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy na wybudowanie nowego budynku Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E w Krakowie. Firma budowlana realizująca inwestycję – Skanska SA – przy udziale Inwestora Zastępczego – ECM Group Polska SA – przekazała nowopowstały obiekt Archiwum Narodowemu w Krakowie, które  od dzisiaj objęło pieczę nad budynkiem.

Dobiegł końca etap robót budowlanych inwestycji budowy nowej siedziby Archiwum, rozpoczęty w kwietniu 2017 r. Archiwum Narodowe w Krakowie zyskało jeden z najnowocześniejszych budynków w Europie o wielkości ok. 14 tys. m² powierzchni użytkowej, z magazynami archiwalnymi zdolnymi pomieścić ok. 70 tys. metrów bieżących akt, z zaawansowanymi systemami ochrony ppoż., wentylacji, klimatyzacji oraz dostarczania ciepła i chłodu do budynku (w całości z pomp gruntowych korzystających z energii cieplnej 117 pali aktywnych i 24 sond głębinowych oraz z pomp powietrznych), odizolowanym od zewnętrznych warunków klimatycznych segmentem magazynowym, podwójną elewacją w segmencie biurowym, panelami fotowoltaicznymi na dachu, inteligentnym systemem zarządzania budynkiem, salą audiowizualną na 180 osób, wielomodułową czytelnią na materiały archiwalne, salami wystawowymi, nowoczesnymi pracowniami konserwacji i digitalizacji oraz introligatornią, dwoma serwerowniami oraz dużą serwerownią ogólnokrajowego Zapasowego Repozytorium Cyfrowego Archiwów Państwowych. Wraz z budową nowego obiektu odrestaurowano także dwa mniejsze budynki zabytkowe – pozostałości dawnej twierdzy „Kraków”.

 

Nowy budynek archiwum -elewcja

 

W nowym budynku pomieszczone zostaną wszystkie materiały archiwalne z 5 obecnych oddziałów krakowskich Archiwum oraz ekspozytury w Spytkowicach k. Zatora. Akta stanowiące obiekty dziedzictwa narodowego będą przechowywane w odpowiednich, stabilnych warunkach klimatycznych. Po przeprowadzeniu większości obecnego zasobu Archiwum (ok. 20 000 mb akt), reszta powierzchni magazynowej stanowić będzie rezerwę na dopływy przez najbliższe kilkadziesiąt lat. W dużych i wygodnych czytelniach użytkownicy będą mieli dostęp do zgromadzonego w jednym miejscu całego zasobu jednego z największych archiwów w Polsce. Jednocześnie uruchomienie Zapasowego Repozytorium Cyfrowego pozwoli na przechowywanie i udostępnianie w postaci elektronicznej reprodukcji cyfrowych z zasobu wszystkich archiwów państwowych w kraju (kilkadziesiąt milionów skanów w formacie bezstratnym) oraz tworzonych obecnie w instytucjach państwowych dokumentów elektronicznych. Pracownia konserwacji (najnowocześniejsza w Polsce) zapewni warunki do profesjonalnej opieki nad materiałami archiwalnymi.

Nowy budynek został zrealizowany według projektu Pracowni Konserwacji Zabytków „Arkona” Sp. z o.o. z roku 2016. Nieruchomość na ten cel nieodpłatnie przekazała Archiwum Agencja Mienia Wojskowego w roku 2013. Natomiast finansowanie inwestycji wartej ok. 123 mln zł w całości pochodzi ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Nowy budynek archiwum -elewcja

 

Po przejęciu budynku przez kilka miesięcy będzie trwał montaż pierwszego wyposażenia w regały archiwalne, biurowego, specjalistycznego oraz informatycznego. W drugiej połowie 2020 r . rozpocznie się wielka przeprowadzka liczącego ok. 20 000 mb zasobu Archiwum. Otwarcie Archiwum dla użytkowników planowane jest na I kwartał 2021 r. W roku 2021 r. nastąpi również uruchomienie ww. Zapasowego Repozytorium Cyfrowego Archiwów Państwowych.

Budowa nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E jest inwestycją o historycznym znaczeniu nie tylko dla naszego Archiwum, ale również dla całej sieci archiwów państwowych w Polsce.

 

Nowy budynek archiwum -elewcja

 

(fot. Lilianna Pochwalska)

Zobacz także