A A A A+

Archiwum Narodowe w Krakowie uprzejmie informuje, że od dnia 8 czerwca 2020 r. zostaną otwarte dla użytkowników naszego zasobu następujące czytelnie:

 

1) Czytelnia Oddziału III przy ul. Siennej 16

Czytelnia będzie otwarta do 30.09.2020 r., po czym zostanie ostatecznie zamknięta w związku z przygotowaniami do przeprowadzki na ul. Rakowicką 22 E,

(rezerwacja wizyty – tel.: 12 12 421 68 81 w. 24, e-mail: rezerwacja.sienna@ank.gov.pl )

Uprzejmie informujemy, że do końca września wszystkie miejsca w czytelni Oddziału III zostały już zarezerwowane.
Prowadzona jest jedynie lista rezerwowa, na wypadek zwolnienia się miejsca. W przypadku chęci wpisania się na tę listę, Archiwum będzie prosić o podanie numeru telefonu umożliwiającego szybki kontakt.

 
2) Czytelnia Ekspozytury ANK na Zamku w Spytkowicach/ Zatora

Czytelnia będzie otwarta do 31.12.2020 r., po czym zostanie zamknięta w związku z przygotowaniami do przeprowadzki na ul. Rakowicką 22 E

(rezerwacja wizyty – tel.:+48 33 879 16 05, e-mail: spytkowice@ank.gov.pl)

 

3) Czytelnia Oddziału ANK w Bochni

(rezerwacja wizyty-tel.: +48 14 612 21 07, e-mail: bochnia@ank.gov.pl)

 

4) Czytelnia Oddziału ANK w Tarnowie

(rezerwacja wizyty- tel.: +48 14 633 06 21, e-mail: tarnow@ank.gov.pl)

 

5) Czytelnia Oddziału ANK w Nowym Sączu – zostanie otwarta 22.06.2020 r.

(rezerwacja wizyty- tel.: +48 18 442 06 59, e-mail: nowysacz@ank.gov.pl)

 

6) Czytelnia w nowej siedzibie przy ul. Rakowickiej 22E – planowane otwarcie II kwartał 2021 r.

Pozostałe czytelnie pozostaną zamknięte w związku z przygotowaniami do przeprowadzki zasobu do nowej siedziby Archiwum przy ul. Rakowickiej 22E.

 

Uprzejmie informujemy, że termin i godzina wizyty ustalane są w porozumieniu z pracownikami Archiwum od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Terminy prosimy ustalać telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mailowo lub poprzez ePUAP ).

 

Pragniemy poinformować, że biorąc pod uwagę ograniczenia związane z pandemią SARS-CoV-2, zmienił się szereg uregulowań związanych zarówno z dostępem do naszych czytelni, jak i z udostępnianiem w nich zasobu. Z uwagi na bezpieczeństwo korzystających, jak i obsługujących ich pracowników ograniczony został m.in. czas pracy, czy też ilość osób znajdujących się w czytelni. Przed planowaną wizytą zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem czytelni wprowadzonym na czas obowiązującymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Regulamin czytelni

Prosimy odwiedzających czytelnię o korzystanie z własnych środków ochrony osobistej tj. rękawic ochronnych oraz zakrywania nosa i ust (np. maską).

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na zagrożenie epidemiczne opłaty za zamówienia reprograficzne należy opłacać bezgotówkowo.

Zobacz  zakładkę Cennik i numery kont. 

Zobacz także