A A A A+

W dniu 6 czerwca 2023 od godz. 12 w siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 22E, miała miejsce promocja książki autorstwa  Iwony Fischer pt. „Rząd na emigracji, kancelaria poza krajem. Materiały związane z działalnością Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej w Tarnowie z lat 1917-1922 ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie”. Wystąpienie Autorki poprzedził referat Profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Jana Jacka Bruskiego, uznanego badacza historii Ukrainy i stosunków międzynarodowych okresu międzywojennego.

W promocji udział wziął Pan Wiaczesław Wojnarowśkyj – Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie a także Pan prof. dr hab. Władysław Werestiuk, kierujący Zakładem Historii Rewolucji Ukraińskiej w Instytucie Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk w Kijowie.

Wystąpienie Autorki Iwony Fischer (fot. Wojciech Staszkiewicz)

Promocji towarzyszyła wystawa ukazująca te niezwykłe zbiory z zasobu Archiwum Narodowego w  Krakowie, ale też okres kształtowania się państwowości Ukrainy w XX wieku, przypominając tym samym, że nasz sąsiad, będący teraz w niezwykle trudnym wojennym czasie, zarówno sto lat temu, jak i obecnie, na początku XXI w., znajdował w naszym państwie poważnego sojusznika.

Wystawa, choć jej wernisaż odbył się przed dwoma laty, cieszy się dużym zainteresowaniem. Będzie można ją oglądać w siedzibie Archiwum, w godzinach pracy urzędu, przez całe wakacje.

Wydarzenie to łączy się z obchodzonym 9 czerwca Międzynarodowym Dniem Archiwów.

Prof. Jan Jacek Bruski (fot. Wojciech Staszkiewicz)

Informacje na temat publikacji Iwony Fischer „Rząd na emigracji, kancelaria poza krajem. Materiały związane z działalnością Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej w Tarnowie z lat 1917-1922 ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie”.

Zobacz także