A A A A+

Realizowany w latach 2022-2023 projekt CrimART jako główny cel wskazywał wzmocnienie działań operacyjnych organów ścigania m.in. Policji i służby celnej w zakresie mobilnego charakteru zorganizowanych grup przestępczych przeciwko mieniu i handlu dobrami kultury i Cites, poprzez rozwijanie kompetencji i zacieśnianie współpracy.

Uczestnikami konferencji byli funkcjonariusze polskiej Policji i Krajowej Administracji Skarbowej oraz przedstawiciele z Mołdawii (on line), Cypru, Niemiec, Grecji, Włoch i Rumuni. Oprócz reprezentantów sześciu krajów, w projekt zaangażowane były też następujące podmioty: Policję Mołdawii, Policję cypryjską, Policję rumuńską, Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Bremie, Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem – KEMEA z Anten oraz Agencję Celną i Monopolową Ministerstwa Gospodarki i Finansów w Rzymie.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono 5 edycji szkoleń. Łącznie udział w szkoleniach wzięło 219 osób, z 8 krajów, w tym z Polski, Niemiec, Cypru, Mołdawii, Słowenii, Hiszpanii, Rumunii, Holandii i Ukrainy. Prelegentami w trakcie szkoleń w Polsce byli przedstawiciele, aż 11 instytucji tj.: Krajowej Administracji Skarbowej, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Archiwum Narodowego w Krakowie, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Narodowego w Krakowie.

Konferencja podsumowująca projekt, która odbyła się  w dniach od 29 maja do 31 maja br., na terenie Wieliczki była doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń a przede wszystkim do  zaprezentowania rezultatów projektu. Konferencja została zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.

Prelegentami byli przedstawiciele służb m.in. Policji, Krajowej Administracji Skarbowej czy Straży Granicznej oraz przedstawiciele instytucji kultury i dziedzictwa narodowego w tym przedstawiciele: Archiwum Narodowego w Krakowie, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Etnograficznego w Krakowie, którzy dokonali posumowania działalności swoich Instytucji również w ww. zakresie.

Archiwum Narodowe w Krakowie reprezentowała dr Barbara Berska, która wygłosiła referat pt. „Ochrona dziedzictwa narodowego w działalności archiwów państwowych”.

Uczestnicy konferencji w ramach projektu CrimART podczas słuchania wykładu

fot. organizatora- Bartosz Izdebski, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Zobacz także