A A A A+

Pierwszy tom Krakowskiego Rocznika Archiwalnego ukazał się w 1995 roku. W słowie wstępnym do numeru dyrektor dr Sławomir Radoń – równocześnie redaktor Rocznika – nakreślił cele, jakie przyświecają nowemu wydawnictwu i nawiązał do dawnych tradycji wydawniczych archiwów krakowskich z końca XIX w. i pierwszej połowy XX wieku.

Krakowski Rocznik Archiwalny udostępnia łamy swojego pisma zarówno doświadczonym badaczom, jak i tym, którzy dopiero rozpoczynają karierę naukową. Do Komitetu Redakcyjnego zostali zaproszeni profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego i archiwiści z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Krakowie oraz Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Recenzentami Rocznika są osoby ze znacznym dorobkiem naukowym.

Krakowski Rocznik Archiwalny publikuje materiały związane z historią Krakowa i całej Małopolski, także Wschodniej. Zawartość Rocznika to: artykuły, materiały źródłowe, zagadnienia archiwistyki, miscellanea, in memoriam, artykuły recenzyjne oraz kronika.
W 2012 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpisał Rocznik na listę czasopism naukowych – lista B: 2012 r. – 1 punkt; 2013 r. – 3 punkty; 2014 r. – 3 punkty; 2015 r. – 6 punktów. Czasopismo jest dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Tomy 1-24 Rocznika dostępne są online >>

W 2019 r. ukazał się rocznik XXIV. Więcej informacji o czasopiśmie i możliwości publikowania artykułów zostało zamieszczone na stronie Krakowskiego Rocznika Archiwalnego