A A A A+

„Krakowski Rocznik Archiwalny” to czasopismo naukowe wydawane przez Archiwum od 1995 r. W słowie wstępnym do pierwszego tomu dr Sławomir Radoń, ówczesny dyrektor Archiwum i redaktor Rocznika, nakreślił cele, jakie przyświecają nowemu wydawnictwu i nawiązał do dawnych tradycji wydawniczych archiwów krakowskich z końca XIX w. i pierwszej połowy XX w.

W Roczniku publikowane są teksty o tematyce historyczno-archiwalnej związane z historią Krakowa i całej Małopolski, także Wschodniej. Stałymi działami czasopisma są: artykuły, materiały źródłowe, zagadnienia archiwistyki, miscellanea, in memoriam, a także recenzje i omówienia oraz kronika. Rocznik udostępnia swoje łamy zarówno doświadczonym badaczom, jak i tym, którzy dopiero rozpoczynają karierę naukową.

Szczegółowe informacje na temat czasopisma, spis zawartości Rocznika oraz wszystkie dotychczas wydane tomy dostępne są na stronie internetowej „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego”: https://kra.ank.gov.pl/.

rustykalny blat na którym leży laptop z widokiem strony internetowej Krakowskiego Rocznika ARchiwalnego oraz smartphonu