A A A A+

Akt lokacyjny miasta Krakowa – ukonstytuowanie się komsji konserwatorskiej

Akt lokacyjny wydany przez księcia Bolesława Wstydliwego w 1257 r., najważniejszy dokument w dziejach miasta, to dokument sporządzony na pergaminie, spisany atramentem w języku łacińskim, uwierzytelniony jest dwiema pieczęciami woskowymi dowieszonymi do dokumentu na jedwabnych sznurach, […]

Czytaj dalej

60 rocznica likwidacji Teatru Rapsodycznego w Krakowie

30 kwietnia 2013 roku przypada 60 rocznica pierwszej likwidacji Teatru Rapsodycznego w Krakowie. Teatr Rapsodyczny kojarzony jest przede wszystkim z osobą Karola Wojtyły. Właśnie w szeregach tego zespołu artystycznego, jeszcze jako osoba świecka, zdobywał szlify aktorskie […]

Czytaj dalej

Gra Sądecka

Wędrówka „Sądeckimi śladami Bolesława Barbackiego” dobiegła końca. Mamy nadzieję, że była ona ciekawą przygodą dla wszystkich – zarówno uczestników Gry, jak i jej jurorów, a także postronnych obserwatorów i kibiców.

Czytaj dalej

Zbiór fotografii i wycinków prasowych Huty im. W. Lenina w Archiwum Narodowym w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie przejęło zbiór fotografii i wycinków prasowych Huty im. Lenina w Krakowie. W zasobie Archiwum do tej pory przechowywane były albumy fotograficzne ilustrujące początki budowy Huty im. Lenina oraz fotografie przedstawiające delegacje międzynarodowe […]

Czytaj dalej