A A A A+

10 listopada 2021 r. Archiwum Narodowe w Krakowie gościło uczestników sesji naukowej towarzyszącej wystawie „Herby w Polsce i zasady ich konstruowania (XIII-XVIII w.; XX-XXI w.)”

Wystawa i sesja zostały poświęcone polskiej heraldyce od średniowiecza do czasów współczesnych. Celem projektu, którego organizatorami są Biblioteka Jagiellońska i Archiwum Narodowe w Krakowie jest zaprezentowanie genezy herbów, procesu ich powstawania i zasad tworzenia oraz dyskusja na temat obecnych reguł konstruowania herbów.

Prof. dr hab. Wojciech Krawczuk wita gości w imieniu organizatorów wydarzenia. (fot. Wojciech Staszkiewicz)

Podczas sesji dr Jerzy Michta wygłosił referat „Orzeł Biały z czasów Piastów i Jagiellonów – konstrukcja” oraz „Heraldyka samorządowa Polski – projekt systemu”; prof. dr hab. Jacek Pielas omówił zagadnienie „Heroldii w Polsce od średniowiecza do współczesności”; prof. dr hab. Wojciech Krawczuk „Nobilitacje króla Zygmunta III w początkach jego panowania”. Dr hab. Zenon Piech prof. UJ opowiadając o „Herbie miasta Krakowa”, nawiązał do zrealizowanej we współpracy z ANK wystawy z okazji 650-lecia herbu Krakowa.

Prof. dr hab. Jacek Pielas. (fot. Wojciech Staszkiewicz)

Dr hab. Zenon Piech prof. UJ, podczas wygłaszania referatu

o „Herbie miasta Krakowa”.(fot. Wojciech Staszkiewicz)

Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk podczas wystąpienia na sesji. (fot. Wojciech Staszkiewicz)

Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk wygłosił referat „Dokumenty szlachectwa Szembeków z lat 1566-1616 (bez zgody króla i sejmu)”. W imieniu dr hab. Wojciecha Kędera, prof. dr hab. Jacek Pielas omówił „Projekty herbów archidiecezji i diecezji polskich”.

Wystawa „Herby w Polsce i zasady ich konstruowania (XIII-XVIII w.; XX-XXI w.)” jest prezentowana w dwóch miejscach: do 23 grudnia w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej (okres XIII-XVIII wieku) oraz do 23 listopada w nowej siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E (okres XX-XXI wieku). Zapraszamy do zwiedzania w godzinach pracy instytucji!

Kurator wystawy dr Jerzy Michta oprowadza po wystawie. (fot. Wojciech Staszkiewicz)

Podczas sesji 10 listopada 2021 r. na wystawie zaprezentowano oryginalne dokumenty z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie. (fot. Wojciech Staszkiewicz)

Więcej informacji o wydarzeniu.

W tematykę sesji i wystawy wprowadzają w wywiadzie dla Radia Kraków prof. Zdzisław Pietrzyk oraz dr. Jerzy Michta. https://www.radiokrakow.pl/audycje/jaki-znak-twoj

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym:

Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Jacka Popiela

Zobacz także