A A A A+

Prezentowane na wystawie i sesji pt.: „Herby w Polsce i zasady ich konstruowania (XIII-XVIII w.; XX-XXI w.)” interdyscyplinarne badania historyczne dotyczą funkcjonowania w ciągu wieków polskiej heraldyki. Najważniejszym problemem badawczym było prześledzenie i zrekonstruowanie głównych zasad tworzenia w Polsce wyobrażeń plastycznych herbów. Problem ten dotyczy nie tylko heraldyki rycerskiej, czy ziemskiej, ale również kościelnej. Jest to próba zaprezentowania spójnego systemu tworzenia herbów w Polsce. Przykładem tak współcześnie skonstruowanego herbu, jest prezentowany na wystawie i sesji Orzeł Biały, projekt średniowiecznego godła państwa polskiego przygotowany przez kuratora wystawy i inicjatora wydarzenia dra Jerzego Michtę.

Sesja, której organizatorem jest Biblioteka Jagiellońska oraz Archiwum Narodowe w Krakowie odbędzie się w auli Archiwum przy ul. Rakowickiej 22 E, w godzinach 9.00-13.00. Przewidziane jest również zwiedzanie wystawy planszowej poświęconej heraldyce samorządowej i kościelnej w siedzibie Archiwum.

Również 10 listopada 2021 r. podczas jednodniowej prezentacji uczestnicy sesji będą mogli obejrzeć oryginalne materiały z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie. Pierwszy, na  mocy którego August III, król polski, pozwala Janowi z Małachowic Małachowskiemu, kanclerzowi w koronnemu, lokować w dziedzicznych swych dobrach w woj. sandomierskim, 30 grudnia 1748 r. (ANK, Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 29/657/1003). W drugim z eksponowanych,  Stanisław August, król polski, nobilituje Daniela Lotticha i potomstwo jego, nadając mu „herb z nazwiskiem Podbiał”, 10 listopada 1791 r. (ANK, Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 29/657/1009).

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin wydarzenia 

Program sesji

Od 9 listopada 2021 r. w Bibliotece Jagiellońskiej

będzie dostępna pierwsza cześć wystawy poświęcona heraldyce średniowiecznej.

 

Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym:

Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Jacka Popiela

Patronat medialny: TVP 3 Kraków, Radio Kraków, krakow.pl

 

Zobacz także