A A A A+

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2022 r. następuje zmiana siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie  z ul. Siennej 16, na ul. Rakowicką 22E, 31-510 Kraków. Wszelką korespondencję prosimy kierować na nowy adres.

Zmianie ulega również numer centrali Archiwum: 12 370 56 00, fax. 12 370 56 98. Adres email pozostaje bez zmian: sekretariat@ank.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że nowej siedzibie Sekretariat będzie czynny od dnia 24 maja br w godzinach od 9.00-15.00.

Zobacz także