A A A A+

Miło nam ogłosić, iż tegoroczna publikacja Archiwum Narodowego w Krakowie, autorstwa Pani Iwony Fischer, pt. „Rząd na emigracji, kancelaria poza krajem. Materiały związane z działalnością Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej w Tarnowie z lat 1917-1922 ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie” została uhonorowana wyróżnieniem w konkursie o „Nagrodę im. Prof. Jerzego Skowronka”. Wyróżnienie otrzymała zarówno Autorka publikacji, jak i wydawca czyli Archiwum Narodowe w Krakowie.

Zbiór archiwaliów pn. Materiały związane z działalnością Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej w Tarnowie z lat 1917-1922 zawiera niewielką ilość akt ukraińskich rządów, za to bardzo bogatą kolekcję pieczęci i stempli oraz ukraińskich banknotów. Rzadko zdarza się, aby w zbiorze występowały tak różnorodne materiały archiwalne – od dokumentacji aktowej, poprzez szeroko reprezentowane druki ulotne (pocztówki, banknoty, plakaty), czasopisma, fotografie, pieczęcie czy archiwalia – muzealia. Najcenniejszy jest w nim zestaw większości wydanych przez ukraińskie rządy z lat 1917-1922 banknotów (oryginalnie zapakowanych i w dużej ilości) oraz unikalna kolekcja pieczęci i stempli.

Autorka, Pani Iwona Fischer to historyk – archiwista; absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – kierunek historia. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Instytut Historii  i Archiwistyki), pracownik Archiwum Narodowego w Krakowie – obecnie na stanowisku starszego kustosza. W kadencji 2011-2016 przewodnicząca Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w Warszawie, trener na kursach kancelaryjno-archiwalnych I i II stopnia, wykładowca akademicki. Miłośniczka Krakowa i jego historii, autorka artykułów z zakresu historii miasta, genealogii, metodyki archiwalnej i archiwistyki.

fot. Wojciech Staszkiewicz

Zobacz także