A A A A+

W ramach organizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie w dniach 23-27 maja br. międzynarodowej konferencji „Przestępczość przeciwko dobrom kultury i CITES(CrimART) funkcjonariusze polskiej Policji i Krajowej Administracji Skarbowej oraz policjanci z Niemiec, Cypru, Mołdawii, Chorwacji, Niemiec, Holandii, Hiszpanii uczestniczyli w drugiej edycji warsztatów zorganizowanych przez Archiwum Narodowe w Krakowie.

Warsztaty pt. „Ochrona dziedzictwa narodowego w działalności Archiwów Państwowych” odbyły się w dniu 25 maja i składały się z części teoretycznej oraz praktycznej, w trakcie których przybliżono podstawy prawne funkcjonowania i zadania Archiwów Państwowych, główne zagrożenia dla integralności zasobu archiwalnego a także wdrożone procedury zabezpieczania na wypadek kradzieży, podstawy postępowanie dotyczące wywozu materiałów archiwalnych za granicę i ich restytucji (dr Barbara Berska) a także zaprezentowano przykłady przechowywanych w zasobie ANK archiwaliów (dr Barbara Berska, dr Barbara Zbroja). Pokaz w Pracowni Konserwacji i Zabezpieczania Zasobu przeprowadziły Małgorzata Bochenek i Anna Seweryn.

 

fot. Wojciech Staszkiewicz

Zobacz także