A A A A+

W dniach 18-22 kwietnia 2022 Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje “Urban History Week: The city facing crisis: environment, war and migration”. Projekt, ma na celu integrację środowiska studenckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Antwerpii oraz poszerzenie ich wiedzy na temat historii miast, skoncentrowanej na zagadnieniach dotyczących historii środowiska, nierówności społecznych, migracji czy wojen w przestrzeni miejskiej. W 2022 roku głównym tematem jest kryzys: na przykładzie Krakowa i miast galicyjskich, takich jak Lwów, pokazanie jak funkcjonowało miasto i jego mieszkańcy w obliczu zagrożeń takich jak wojna, migracje i zanieczyszczenie środowiska.

W ramach projektu w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Archiwum Narodowym w Krakowie odbyły się warsztaty dla studentów z Antwerpii oraz Krakowa, których tematem przewodnim będzie miasto a wojna. Na spotkanie w nowej siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie, składał się wykład wprowadzający dr. Kamila Ruszały (Instytut Historii UJ) pt. „Kraków at War 1914–1918: between the home front and the front line”. Po wykładzie uczestnicy w ramach warsztatów zapoznają się z materiałami archiwalnymi, przechowywanymi w zasobie ANK dotyczącymi I oraz II wojny światowej, które poprowadzą dr Barbara Berska oraz dr Kamil Ruszała.

czarno biała fotografia przedstawiająca ludność cywilną przenosząca swój dobytek

Wojenna codzienność, wpisana i obecna w każdej wojnie, w przeszłości i obecnie, to uchodźcy. Przesiedlenia i wysiedlenia ludności miały miejsce w Krakowie podczas obu wojen światowych. ANK, sygn. 29/670/5703

czarno biała fotografia przedstawiająca ludność cywilną przenosząca i przewożącą swój dobytek poprzez Most Podgórski

Szczególnie od pierwszych dni września 1939 przemieszczanie ludności na stałe wpisało się w życie miasta. Procesy migracyjne dotyczyły przemieszczania zarówno z, jak i do miasta oraz przesiedlania mieszkańców w obrębie poszczególnych jego dzielnic. ANK, sygn. 29/33/SMKr 211

Zobacz także