A A A A+

„Vivat Konstytucja 3 Maja. 230 rocznica uchwalenia pierwszej w Europie nowoczesnej konstytucji”

Pamięć o konstytucji przetrwała przede wszystkim w organizowanych obchodach rocznicowych uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Archiwum Narodowe w Krakowie przechowuje wiele materiałów poświęconych obchodom rocznicowym organizowanym zarówno w Krakowie, jak i w wielu innych miastach, począwszy od obchodów 100-lecia uchwalenia Konstytucji.

Szczególnie dużo zachowanych materiałów pochodzi z lat 1914-1918, kiedy to organizowane obchody rocznicowe miały rozbudzać świadomość narodową i potrzebę walki o niepodległość, służyły budowaniu tożsamości narodowej Polaków, podzielonych między trzech okupantów, trzy systemy polityczne. W organizację obchodów angażowało się wiele organizacji społecznych i liczne miasta, różnorodne grupy zawodowe i społeczne.

Do eksplozji nastrojów patriotycznych wszystkich środowisk życia społecznego doszło w czasie obchodów 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zorganizowanych w 1916 r. w Warszawie i wielu innych miastach. Żadne wcześniejsze ani późniejsze jubileusze nie przebiegały w takiej atmosferze.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy internetowej prezentującej obchody ŚWIĘTA  NARODOWEGO 3 MAJA >>

rycina czarno-biała przedstawiająca : Zaprzysiężenie Konstytucji 3 Maja, reprodukcja pracy W. Eliasza Radzikowskiego wg pracy Gustawa Tauberta Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór Ikonograficzny Jana Augustyna, sygn. 29/673/1/8

Zaprzysiężenie Konstytucji 3 Maja, reprodukcja pracy W. Eliasza Radzikowskiego wg pracy Gustawa Tauberta, Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór Ikonograficzny Jana Augustyna, sygn. 29/673/1/8

 

Zobacz także