A A A A+

W ramach serii wydawniczej „Pomniki Prawa Polskiego” ukazały się Najdawniejsze księgi grodzkie krakowskie z lat 14061409,  pochodzące z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie.

Dwie najstarsze, zachowane księgi grodzkie krakowskie, mimo iż stosunkowo wcześnie dostrzeżono ich wartość jako źródła historycznego, nie miały szczęścia do wydawców. Choć około 1540 zapisek sądu grodzkiego znalazło się w pomnikowym t. 2  Starodawnych Prawa Polskiego Pomników Antoniego Zygmunta Helcla z 1870 r., to jednak na kolejną edycję  trzeba było czekać niemal 150 lat.

Fotorelacja z promocji publikacji >>

Sądy grodzkie rozpatrywały  sprawy karne i sporne cywilne, sądziły przestępców schwytanych na gorącym uczynku, egzekwowały wyroki własne i innych sądów. Zawarte w nich informacje wykraczają poza sprawy własnościowe zastrzeżone dla równolegle działających sądów ziemskich. Występują w nich w charakterze stron sporu sądowego, poza szlachtą, duchowni, mieszczanie i chłopi oraz  przedstawiciele społeczności żydowskiej.

Publikacja tych interesujących dla badań z zakresu historii społecznej, gospodarczej i politycznej Polski  źródeł,  jest efektem współpracy wydawniczej trzech instytucji: Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Polskiej Akademii Umiejętności i Archiwum Narodowego w Krakowie. Edycję źródłową przygotował Wiesław Filipczyk kierownik Oddziału I krakowskiego Archiwum przy współpracy Macieja Zdanka oraz Franciszka Sikory. Informacja na temat sprzedaży publikacji >> 

Spotkanie promocyjne dotyczące  publikacji odbędzie się:

10 grudnia 2019 r. o godzinie 12.00

w siedzibie  Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 17, sala im. Karoliny Lanckorońskiej 

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

 

Zobacz także