A A A A+

10 grudnia 2019 roku w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 miało miejsce spotkanie promocyjne edycji źródłowej dwóch średniowiecznych ksiąg grodzkich krakowskich z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie.

Dzięki współpracy wydawniczej Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności i Archiwum Narodowego w Krakowie, w ramach serii wydawniczej: „Pomniki Prawa Polskiego” ukazały się Najdawniejsze księgi grodzkie krakowskie z lat 1406–1409, wyd. Wiesław Filipczyk, przy współpracy Macieja Zdanka, wstęp Wiesław Filipczyk i Franciszek Sikora.

Licznie przybyłych na spotkanie promocyjne gości powitali gospodarze spotkania: prof. dr hab. Andrzej Mączyński – wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, prof. dr hab. Wojciech Krawczuk – Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie oraz Katarzyna A. Chmielewska, Kierownik Wydawnictwa IH PAN, występująca w imieniu prof. dra hab. Wojciecha Kriegseisena, Dyrektora Instytutu Historii im T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

O publikacji, jej genezie, pracy nad przygotowaniem wydawnictwa i planach kolejnych edycji źródłowych opowiadali: dr Waldemar Bukowski, Wiesław Filipczyk, dr hab. Maciej Zdanek oraz Katarzyna A. Chmielewska.

 

 

Publikację  Najdawniejsze księgi grodzkie krakowskie z lat 1406–1409 można nabyć w siedzibach wydawców oraz online  (pod linkiem:  https://bit.ly/345Y1iI )

Więcej informacji o wydarzeniu >> 

(fot. Małgorzata Multarzyńska-Janikowska)

Zobacz także