A A A A+
Kontynuując publikowanie w serwisie „Szukaj w archiwach” spisów ludności, opublikowaliśmy zespół 29/91 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1921.
Jest to niezwykle cenne źródło nie tylko do badań genealogicznych, ale i w przypadku spraw własnościowych, urzędowych, a także naukowych.
Spisy ludności miasta Krakowa z lat 1850–1910 (wraz ze spisami z miasta Podgórza z lat 1857-1910) Archiwum Aktów Dawnych miasta Krakowa przejęło w czasie II wojny światowej. Jak świadczy o tym sprawozdanie z działalności Archiwum za okres od 1 IX 1939 r. do 18 I 1945 r., spisy te przejęto „celem ratowania przed zniszczeniem”.
[Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. 29/819/166, s. 201].
Księgi spisowe i indeksy przejęło Archiwum dniu 13 II 1941 r. z należącego do miasta nieistniejącego obecnie budynku przy ul. Pawiej 3.
[Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. 29/819/164, s. 71].
Wkrótce potem dokonano ich wyceny na sumę 20 tys. złotych.
[Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. 29/819/164, s. 403]
Już wówczas brakowało indeksu osobowego do spisu z 1921 r. na literę „S”.
[Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. 29/819/164, s. 111]
Rosnąca gwałtownie w latach 90. XX w. popularność tego spisu sprawiła, że wykonali go archiwiści – na pierwszym dostępnym w Oddziale III przy ul. Siennej komputerze, użyczonym przez Towarzystwo „Pro Archivo”. Korzystając z okazji udostępniamy tu link: https://ank.gov.pl/…/Indeks-na-litere-S-do-Spisu-z-1921….
Spis ten jest tym cenniejszy, że nie zachowały się księgi spisu ludności przeprowadzonego 10 lat później, w 1931 r.    W tym wypadku można jedynie zapoznać się z danymi statystycznymi, np. w dostępnej w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej publikacji Historia Polski w liczbach: ludność, terytorium – http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/publication/23116
Wygodne zestawienie zespołów archiwalnych, z których skany (w całości lub przynajmniej w części) opublikowane są już w Internecie znajdziecie Państwo na naszej stronie pod adresem:
https://ank.gov.pl/…/informacje-o…/zbiory-online/
Warto przy tej okazji wymienić także spisy ludności dokonane przez Komisję Porządkową Cywilno-Wojskową w latach 1790-1792 (zespół numer 29/30), obejmujące ówczesne powiaty krakowski, ksiąski, lelowski i proszowicki.

Zobacz także