A A A A+

W dniach 26-28 września 2023 r. w Krakowie odbyło się Międzynarodowe Forum „Bezpieczne zbiory – bezpieczne dziedzictwo. Muzea, biblioteki, archiwa w obliczu zagrożeń”.

W pierwszym dniu Forum w Archiwum Narodowym w Krakowie, otwarto obrady i przeprowadzono międzynarodową sesję  „Ochrona zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych w warunkach wojennych – doświadczenia historyczne i współczesne wyzwania”. Wydarzenie było tłumaczone symultanicznie na język angielski i ukraiński oraz transmitowane na żywo na kanałach YouTube i Facebook Archiwów Państwowych oraz Archiwum Narodowego w Krakowie.

Zapis transmisji będzie można obejrzeć przez 14 dni. W listopadzie dostępna będzie relacja w języku polskim z napisami rozszerzonymi oraz napisami generowanymi automatycznie w innych językach na kanale YouTube Archiwum Narodowego w Krakowie.

Międzynarodowe Forum „Bezpieczne zbiory – bezpieczne dziedzictwo. Muzea, biblioteki, archiwa w obliczu zagrożeń”. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, podczas otwarcia obrad w Archiwum Narodowym w Krakowie, fot. Michał Gmitruk

Międzynarodowe Forum „Bezpieczne zbiory – bezpieczne dziedzictwo. Muzea, biblioteki, archiwa w obliczu zagrożeń”. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, podczas otwarcia obrad w Archiwum Narodowym w Krakowie, fot. Michał Gmitruk

Bryg. mgr inż. Marek Chwała, Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, fot. Michał Gmitruk

Międzynarodowe Forum „Bezpieczne zbiory – bezpieczne dziedzictwo. Muzea, biblioteki, archiwa w obliczu zagrożeń”. Bryg. mgr inż. Marek Chwała, Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, fot. Michał Gmitruk

Międzynarodowe Forum „Bezpieczne zbiory – bezpieczne dziedzictwo. Muzea, biblioteki, archiwa w obliczu zagrożeń”. Krzysztof Sałaciński, Prezes Polskiego Klubu Błękitnej Tarczy, podczas otwarcia obrad w Archiwum Narodowym w Krakowie, fot. Michał Gmitruk

Międzynarodowe Forum „Bezpieczne zbiory – bezpieczne dziedzictwo. Muzea, biblioteki, archiwa w obliczu zagrożeń”. Krzysztof Sałaciński, Prezes Polskiego Klubu Błękitnej Tarczy, podczas otwarcia obrad w Archiwum Narodowym w Krakowie, fot. Michał Gmitruk

Międzynarodowe Forum „Bezpieczne zbiory – bezpieczne dziedzictwo. Muzea, biblioteki, archiwa w obliczu zagrożeń”. Jarosław Czuba Dyrektor Generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odczytał list Ministra Kultury oraz wygłosił referat wprowadzający, fot. Michał Gmitruk

Międzynarodowe Forum „Bezpieczne zbiory – bezpieczne dziedzictwo. Muzea, biblioteki, archiwa w obliczu zagrożeń”. Jarosław Czuba Dyrektor Generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odczytał list Ministra Kultury oraz wygłosił referat wprowadzający, fot. Michał Gmitruk

Drugiego dnia Forum odbyła się część warsztatowa w Archiwum Narodowym w Krakowie, Muzeum Narodowym w Krakowie, Bibliotece Jagiellońskiej oraz konferencja w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. W panelu archiwalnym problematykę planowania akcji ratowniczej w przypadku zalanego archiwum omówiła Anna Czajka – Archiwum Główne Akt Dawnych. Aleksandra Ciesielczyk z AMC Sztuk, przybliżyła tematykę ratowania akt po pożarze. Dr Katarzyna Kwaśniewicz – Archiwum Państwowe w Katowicach, omówiła system monitoringu aktywności owadów niszczących zbiory. Anna Seweryn i Mariusz Kluczewski z Archiwum Narodowego w Krakowie zaprezentowali przygotowanie naszego Archiwum  na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej lub konfliktu zbrojnego w tym ewakuacji materiałów archiwalnych. Uczestnicy warsztatów  podczas zwiedzania nowego gmachu  mogli zapoznać się z systemami bezpieczeństwa Archiwum  Narodowego w Krakowie oraz z zasadami ochrony szczególnie cennego zasobu archiwalnego.

Uczestnicy Forum mogli również uczestniczyć w Międzynarodowym Centrum Kultury z historią powstania, wojennymi losami oraz najnowszymi pracami konserwatorskimi Ołtarza Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej oraz wziąć udział w uroczystym otwarciu Ołtarza Wita Stwosza.

Trzeciego dnia odbyły się zaś warsztaty z zasad przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji zbiorów instytucji kultury, realizowane przez Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury SA PSP w Krakowie oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Wydarzenie patronatem honorowym objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski.

Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archiwa Państwowe oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, przy współudziale, Międzynarodowego Centrum Kultury, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Archiwum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego, Biblioteki Jagiellońskiej, Bazyliki Mariackiej i Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy.

Zobacz także