A A A A+

W dniach 22-23 czerwca w Archiwum Narodowym w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa inaugurująca cykl: Europejskie Colloquia Archiwalne, zatytułowana „Rozproszone dziedzictwo. Przemieszczenia i rewindykacje archiwaliów w Europie po I wojnie światowej”

Konferencję otworzył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, który jako organizator wydarzenia przywitał gości przybyłych do Archiwum Narodowego w Krakowie oraz oglądających transmisję na żywo za pośrednictwem Internetu. Naczelny Dyrektor wygłosił także wprowadzenie do obrad. Głos zabrał obecny również na konferencji Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski.

Dr Paweł Pietrzyk Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, fot. Wojciech Bociański.

Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie prof. Wojciech Krawczuk, jako gospodarz miejsca powitał gości konferencji „Europejskie Colloquia Archiwalne”, fot. Wojciech Bociański.

Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski, fot. Wojciech Bociański.

Prof. Jan Jacek Bruski (Uniwersytet Jagielloński) i prof. Władysław Werstiuk (Instytut Historii Ukraińskiej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy) wygłosili referaty w ramach wprowadzenia historycznego. W trakcie panelu poświęconego archiwom ukraińskim, o archiwach w warunkach wojny w Ukrainie, opowiedział zgromadzonym dr Anatolij Chromow, Szef Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy. Referaty wygłosili również prof. Irina Matiasz (Instytut Historii Ukraińskiej Narodowej Akademii Nauk w Kijowie/Centrum Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Warszawskiego), dyrektor archiwum lwowskiego Ołesia Stefanyk (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie), dr Anna Mieńszenina (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Drahomanowa w Kijowie/Centrum Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Warszawskiego).

 

Prof. Jan Jacek Bruski, wygłasza referat “Sojusz polsko-ukraiński 1920 r.: próba geopolitycznej przebudowy Europy Wschodniej” w trakcie konferencji Europejskie Colloquia Archiwalne”, sesję moderuje dr Paweł Pietrzyk Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, fot. Wojciech Bociański.

Konferencja „Europejskie Colloquia Archiwalne”. Przemawia dr Anatolij Chromow, Szef Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy. Sesję moderuje dr hab. Anna Krochmal Dyrektor Departamentu Popularyzacji Działalności Archiwalnej. fot. Wojciech Bociański.

Stacjonarni uczestnicy wydarzenia mogli zwiedzić nowy budynek Archiwum Narodowego w Krakowie. fot. Wojciech Bociański.

Drugi dzień obrad otworzył referat wprowadzający prof. Andrzeja Nowaka (Uniwersytet Jagielloński), a podczas trzeciej sesji konferencji prelegenci dzielili się doświadczeniami archiwów państw europejskich. Swoje wystąpienia wygłosili przedstawiciele 9 krajów: prof. Michael Hollmann (Archiwum Federalne Niemiec), dr Cristian Anita (Archiwum Narodowe Rumunii), dr Bojan Cvelfar (Archiwum Narodowe Słowenii), Birgit Kibal (Archiwum Narodowe Estonii), dr Karol Biernacki (Archiwum Narodowe Węgier – Archiwum Województwa Csongrád-Csanád), dr Michal Wanner (Departament Archiwów i Zarządzania Dokumentacją, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej), Gintaras Druckus (Państwowe Archiwum Obwodowe w Kownie), Sofia Jobawa (Archiwum Narodowe Gruzji) i Enija Rubina (Historyczne Archiwum Państwowe Łotwy). Ostatnia, czwarta sesja obrad dotyczyła doświadczeń archiwów polskich. Kwestię zwrotu archiwaliów w procesie realizacji postanowień traktatu ryskiego przedstawił Piotr Długołęcki (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych). W problematykę zwrotu archiwaliów z Białorusi do Polski na mocy traktatu ryskiego 1921 r. wprowadziła uczestników dr Ewa Rosowska (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych). O rewindykacji archiwaliów w świetle doświadczeń Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie opowiedział dr Hubert Wajs (Archiwum Główne Akt Dawnych).

Wszystkie wystąpienia były transmitowane na żywo online. Oryginalne nagrania transmisji będą dostępne jeszcze przez ok. 2 tygodnie na Facebooku i YouTube. Zostanie również opublikowana relacja z całości obrad, opatrzona napisami rozszerzonymi w wersji polskojęzycznej.

Zobacz także