A A A A+

W lutym 2020 r. miała miejsce kolejna aktualizacja kolekcji skanów z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie, dostępnych online na portalu szukajwarchiwach.gov.pl. (SwA). Są to zarówno uzupełnienia już publikowanych kopii cyfrowych akt metrykalnych, jak również skany pochodzące z zespołów dotąd niepublikowanych jak choćby Zbiór Wincentego i Edwarda Łepkowskich z lat [1886] 1912 – 1935 [1938] zawierający między innymi wspaniałą kolekcję fotografii, numizmatów i druków ulotnych o tematyce niepodległościowej oraz akta zespołu Urząd Zdrowia w Krakowie z lat 1841 – 1953. Publikacja tych ostatnich zainteresuje przede wszystkim genealogów i regionalistów. Obecna aktualizacja przygotowana przez Archiwum Narodowe w Krakowie uzupełnia serwis o 93 238 nowych skanów z oryginałów. Poniżej zamieszczono ich wykaz.

Uzupełnienia do zespołów, dla których skany już częściowo były publikowane:

 • 29/328 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Krakowie (alegata do akt małżeństw 1811-1835, urodzenia z lat 1890-1909, małżeństwa 1890-1933, zgony 1890-1899) – sygnatury 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 182-190, 193, 195. https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/31525
 • 29/684 Teki Antoniego Schneidra – sygnatury 101, 106, 109, 110, 128, 129, 138, 144, 152, 164, 177, 178, 190-198, 202-203, 233, 259, 267, 274, 1028-1030, 1037 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/32573
 • 29/1472 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Krakowie (urodzenia 1915-1916, małżeństwa i zgony 1915-1936) – sygnatury 566-567, 572-576, 578-592, 594-601, 603-606, 608-611, 613-620, 622-643, 645-650, 652-653, 655-660, 662-665, 667-668, 670-671, 673-675. https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/33389

Po raz pierwszy na Państwa ekranach:

 • 29/83 Urząd Zdrowia w Krakowie (księgi zmarłych chrześcijan z lat 1841-1947; indeksy do lat 1913-1947 stanowią osobne księgi i zostaną opublikowane jeszcze w tym roku, natomiast księgi z lat 1841-1912 posiadają własne indeksy wewnętrzne) – sygnatury 1-3, 5-7, 9-11, 13, 15-16, 18, 20, 22, 25-26, 28, 30-31, 33, 40, 42, 44, 47-48, 50, 52, 54-56, 58-59, 61-62, 65-66, 68, 70-71, 74, 76, 78, 80, 82, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 98-101, 104-110, 151-153, 155-157, 159-162, 164-165, 167-172, 176, 178, 180-183, 188, 300-304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320-330, 335. https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/30904
 • 29/334 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Salwatora na Zwierzyńcu (alegata do akt małżeństw z lat 1810-1852, urodzenia 1890-1914, małżeństwa 1812, 1890-1920, zgony 1893-1936) – sygnatury 5, 12, 18, 19, 26, 33, 40, 47, 54, 61, 68, 74, 81, 88, 95, 102, 109, 116, 123, 130, 137, 144, 151, 158, 165, 172, 179, 186, 193, 200, 207, 214, 221, 228, 235, 242, 249, 256, 263, 270, 277, 284, 291, 298, 330-345, 347., https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/31530
 • 29/682 Zbiór Wincentego i Edwarda Łepkowskich – wszystkie jednostki, https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/32571
 • 29/1473 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego Klasno-Podgórze (Klasno: urodzenia 1804-1916, małżeństwa 1790-1927, zapowiedzi 1905-1939, zgony 1825-1923; Podgórze: urodzenia 1876-1911, małżeństwa 1877-1929, zgony 1877-1936)  – sygnatury 1-75, 77-79, 81, 84-103, 105-116, 118-127, https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/33390

  działo

  Zdobyczne rosyjskie działo na Rynku w Krakowie, ok. 1915 r, Album 11 fotografii oraz 4 negatywów głównie z okresu I wojny światowej, Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29/682/0/4/365

album

Album 11 fotografii oraz 4 negatywów głównie z okresu I wojny światowej, Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29/682/0/4/365

Zapraszamy do śledzenia naszych aktualności, ponieważ już w najbliższym czasie Archiwum Narodowe w Krakowie udostępni wszystkim zainteresowanym kolejną porcję skanów na portalu Szukaj w Archiwach. Znajdą się w nich między innymi akta metrykalne z parafii: Czaple Wielkie, Gołcza, Goszcza, Brzesko Nowe, kolejne skany ze Zbioru Kartograficznego oraz (nowość na SwA!) teki architekta Jana Zawiejskiego.

Nowych użytkowników naszego zasobu informujemy, że szukajwarchiwach.gov.pl to rozwijany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe serwis internetowy, który w 2019 roku zyskał nową odsłonę i nowe funkcjonalności. Na portalu prezentowane są skany i opisy materiałów archiwalnych zgromadzonych w polskich archiwach. Z serwisu szukajwarchiwach.gov.pl korzystają genealodzy, studenci, uczniowie, nauczyciele, pracownicy naukowi oraz wszystkie inne osoby zainteresowane zasobami polskich archiwów.

banknot

Banknot o wartości 50 halerzy z przedstawieniem Lwowa, 1919 r., Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29/682/0/3/162

Zobacz także