A A A A+

Archiwum Narodowe w Krakowie uprzejmie informuje, że w drugiej połowie 2020 r. planowane jest rozpoczęcie przeprowadzki oddziałów Archiwum do nowej siedziby przy ul. Rakowickiej 22 E w Krakowie.

Planowane jest przenoszenie oddziałów aktowych i innych komórek organizacyjnych, sukcesywnie wg. poniższego harmonogramu:

wrzesień 2020 r. – oddział I (Wawel)
październik 2020 r. – oddział V i VIII (ul. Lubicz)
listopad-grudzień 2020 r. – oddział II i VI (ul. Grodzka)

styczeń-luty 2021 r. – odział IV (ul. Orzeszkowej)
marzec-kwiecień 2021 r. – oddział III i VII (ul. Sienna)
maj-grudzień 2021 r. – Ekspozytura w Spytkowicach.

Informujemy, że powyższe terminy mogą ulec zmianie. O zmianach takich będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Ze względu na potrzebę przygotowania materiałów archiwalnych do transportu, czytelnie w poszczególnych lokalizacjach będą zamykane 3 miesiące przed wyznaczoną datą przenosin. Prosimy o uwzględnienie tych ograniczeń w Państwa badaniach i korzystaniu z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie. Otwarcie czytelni w nowej siedzibie Archiwum planowane jest na drugi kwartał 2021 r. i zależne jest od realizacji harmonogramu przeprowadzki.

Informujemy również, że z racji przygotowań do przeprowadzki ograniczona zostanie także działalność usługowa (wykonywanie kwerend odpłatnych, zleceń na kopiowanie materiałów archiwalnych) i popularyzatorska (pokazy i lekcje archiwalne).

Archiwum wstrzymuje wypożyczenia materiałów archiwalnych do celów wystawienniczych oraz przyjmowanie materiałów archiwalnych od podmiotów zewnętrznych.

 

nowy budynek Archiwum

 

Zobacz także