A A A A+

Archiwum Narodowe w Krakowie oraz Muzeum Fotografii w Krakowie zapraszają na promocję publikacji dr Barbary Zbroi „Za obiektywem. Krakowskie zakłady fotograficzne pierwszej połowy XX wieku”. Spotkanie odbędzie się 24 marca o godzinie 17:00 w siedzibie MuFo, przy ul. Rakowickiej 22A, z udziałem prof. dr hab. Wojciecha Krawczuka (Dyrektora ANK), Marka Świcy (Dyrektora MuFo) oraz Autorki. Rozmowę poprowadzi redaktor Justyna Nowicka z Radia Kraków.

 

W obszernym i bogato ilustrowanym opracowaniu przedstawiono portrety szesnastu fotografów prowadzących zakłady w Krakowie w pierwszej połowie XX wieku. Autorka, bazując na bogatych źródłach archiwalnych oraz informacjach uzyskanych od rodzin, opracowała wielowątkowe biogramy często całkiem zapomnianych rzemieślników, wypełniając tym samym białą plamę w historii krakowskiej fotografii. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że wśród opisanych znajdują się osoby z dużym dorobkiem, o których wcześniej nie było nic wiadomo. Niewątpliwie dużą zasługą Autorki jest również przypomnienie kilku ważnych fotografów pochodzenia żydowskiego, co czyni książkę ważną również z punktu widzenia dziedzictwa, historii oraz pamięci o krakowskich Żydach. Opisano również fotografki, co niewątpliwie jest kolejnym atutem publikacji. Opracowanie dostarcza nie tylko nowej wiedzy, ale jest też ważne z punktu widzenia ikonografii. Wśród klasycznej fotografii atelierowej, znajdziemy w nim portrety fotografów, jak również niepublikowane dotychczas projekty architektoniczne i zdjęcia niektórych zakładów fotograficznych. Bohaterami publikacji są: Pelagia Bednarska, Adam Borowiec, Dawid i Ernestyna Ettingerowie, Zygmunt Garzyński, Jakub Gols, Jakub Guschinow, Tadeusz Jabłoński, Adam Karaś, Wilhelm Kleinberg, Franciszek Kryjak, Józef Kuczyński, Klementyna Mien, Józef Neider, Ignacy (Izaak) Pretzel, Leo (Leon, Leizer) Sprung i Emilia Urbańczykówna.

fot. Wojciech Staszkiewicz

Informacje o Autorce:

Barbara Zbroja – historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych, autorka licznych artykułów oraz książek: Miasto umarłych. Architektura publiczna Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie w latach 1868–1939, Architektura międzywojennego Krakowa 1918–1939. Budynki, ludzie, historie oraz Nieznany portret Krakowa (współautorka). Kurator wystaw, między innymi: Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym (Międzynarodowe Centrum Kultury), współautorka scenariusza wystawy Kraków – czas okupacji 1939–1945 (Fabryka Oskara Schindlera – oddział Muzeum Krakowa). Zainteresowania autorki koncentrują się wokół urbanistyki i architektury Krakowa drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku, dziedzictwa krakowskich Żydów oraz historii krakowskiej fotografii atelierowej.

fot. Wojciech Staszkiewicz

Podczas spotkania będzie można nabyć publikację w promocyjnej cenie: 30,00 zł. Serdecznie zapraszamy!

Wystawa “Za obiektywem. Krakowskie zakłady fotograficzne pierwszej połowy XX wieku”  będzie dostępna  dla zwiedzających w siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul.  Rakowickiej 22E od 30 marca do 11 maja 2023 r. w godzinach pracy instytucji. Serdecznie zapraszamy!

Zobacz także