A A A A+

W piątek 18 października 2019 r. w Centrum Kultury Podgórza – Dwór Czeczów (na Starym Bieżanowie) odbędzie się spotkanie promocyjne publikacji Tomasza Wrońskiego „Udział mieszkańców Bieżanowa w walce o niepodległość Polski (1914-1920)”.

Publikacja wydana przez Archiwum Narodowe w Krakowie, przybliża czytelnikom historię najnowszą, dzięki źródłom archiwalnym oraz pamięci lokalnej społeczności. Bieżanów (obecnie część Krakowa) stał się areną działań militarnych podczas I wojny światowej już w 1914 r. mieszkańcy dotąd spokojnej, dobrze rozwijającej się miejscowości wrzuceni w tryby wielkiej machiny wojennej, wykazali się ofiarnością, aktywnie działając na rzecz odrodzenia Polski: wspierali pobór ochotników do Legionów Polskich, brali udział w pracach Powiatowego Komitetu Narodowego, Polskiej Organizacji Wojskowej, walczyli i ginęli na frontach „Wielkiej wojny”, a po odzyskaniu niepodległości bronili granic ojczyzny.

fotografia monografii

Znaczenie publikacji najlepiej opisuje dr hab. prof. UP Łukasz Tomasz Sroka -recenzent publikacji

[…] To lektura obowiązkowa dla wszystkich osób zainteresowanych historią Bieżanowa. Ponadto w daleko idącym stopniu uzupełnia naszą wiedzę w zakresie dziejów Krakowa i historii walk o niepodległość Polski z lat 1914-1920. Tę pracę należy więc postrzegać jako dzieło wielowymiarowe, oryginalne i przemyślane. […] dzięki temu Czytelnik otrzymuje niezwykle wartościowe opracowanie naukowe i wybór w dużej mierze nieznanych lub zapomnianych źródeł historycznych. Towarzyszy temu profesjonalnie i ze smakiem dobrana kolekcja zdjęć tematycznych.

Monografia przygotowana w formie albumu, ilustrowana jest materiałami zgromadzonymi w Archiwum Narodowym w Krakowie, Narodowym Archiwum Cyfrowym, Wojskowym Biurze Historycznym – Centralnym Archiwum Wojskowym, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Parafii Rzymskokatolickiej w Bieżanowie oraz fotografiami i dokumentami z prywatnych kolekcji. Książka posiada indeks nazwisk i nazw geograficznych. Oprócz wersji papierowej będzie dostępna również w wersji do pobrania przez urządzenia mobilne. ePUB, MOBI. Dla zainteresowanych, w sprzedaży będzie już od 18 października 2019 r. w siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Siennej 16 oraz podczas spotkania promocyjnego.

Autor publikacji Tomasz Wroński – kustosz Archiwum Narodowego w Krakowie od wielu lat  aktywnie popularyzuje wiedzę na temat historii rodzinnego Bieżanowa, a także historii najnowszej. Tworzył lub współtworzył wiele wystaw np. „800 lat Bieżanowa”, „Z niewoli do wolności”, a także wystawę „Bieżanowian drogi do niepodległości”, która stała się inspiracją do napisania monografii poświęconej tej tematyce.

Miejsce i czas spotkania promocyjnego

18 października 2019 r. godzina 17.00

Centrum Kultury Podgórza – Dwór Czeczów (na Starym Bieżanowie)

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 36, 30-898 Kraków

Wstęp wolny!

Organizatorzy: Archiwum Narodowe w Krakowie, Centrum Kultury Podgórza – Dwór Czeczów

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

plakat

Zobacz także