A A A A+

W dniu 24 lutego 2020 r. podpisano umowę między Skarbem Państwa – Archiwum Narodowym w Krakowie a Pracowniami Konserwacji Zabytków „Arkona” Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pod nazwą „Budowa nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu”.

Nowy budynek umiejscowiony będzie przy ul. 29 Listopada 12 (działka nr 1/23 obręb 96 Nowy Sącz). Prace projektowe prowadzone będą na podstawie opracowanej już koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej i instalacyjnej nowego obiektu, wykonanej we wrześniu 2019 r. przez Studio Architektoniczne Wojciech Kozub. Przewidywana powierzchnia użytkowa budynku to ok. 2 500 m2, a kubatura ok. 16 000 m3. Jednolita, dwukondygnacyjna bryła obiektu skrywać będzie segment biurowy oraz segment magazynowy. W tym drugim pomieścić będzie można ok. 10 000 mb materiałów archiwalnych, przechowywanych w odpowiednich warunkach klimatycznych.

podpisanie arkona

PKZ „Arkona” Sp. z o.o. jest doświadczonym biurem projektowym. W swoim bogaty m portfolio ma m.in. projekt nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E w Krakowie, której budowa zostanie ukończona w maju 2020 r.

Obecna umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zakłada wykonanie usługi w trzech etapach:

  1. Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
  2. Wykonanie projektu wykonawczego i pozostałych składników dokumentacji technicznej.
  3. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi.

Etap 2 powinien zostać ukończony w listopadzie 2020 r. Same roboty budowlane rozpoczną się w roku 2021 i potrwają około 2 lata. Przewidywany termin rozpoczęcia użytkowania nowego budynku przez Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu to rok 2024.

Długo oczekiwana inwestycja zakończy peregrynację zasobu nowosądeckiego oddziału Archiwum, który cyklicznie od wielu lat zmieniał swoją siedzibę. Zmuszony do opuszczenia lokalizacji przy ul. Jagiellońskiej 56 a, w 2019 r. wprowadził się do budynku położonego nieopodal, którego właścicielem jest Polski Tytoń S.A. Wynajem lokalu na terenie Nowego Sącza traktowany jest jednak jako rozwiązanie tymczasowe ze względu na ograniczoną powierzchnię magazynową każdego potencjalnego budynku. Dlatego, równocześnie rozpoczęto starania o rozpoczęcie budowy nowej siedziby. Ryzyko likwidacji w przyszłości oddziału nowosądeckiego ANK, doprowadziło do dużej mobilizacji lokalnej społeczności, w tym również jej miejscowych reprezentantów oraz mediów. W efekcie tych starań w 2018 r. Prezydent Miasta Nowego Sącza przekazał ANK na ten cel działkę przy ul. 29 Listopada (obok siedziby MORD Nowy Sącz).

Zarówno dziedzictwo przeszłości jak i obecny rozwój miasta i odrębność regionu przemawiają za zabezpieczeniem miejsca do gromadzenia akt w Nowym Sączu. Teren, z którego przejmowane będą akta, to południowa Małopolska (mniej więcej dawne województwo nowosądeckie), gdyż bierze się pod uwagę przechowywanie w nim także akt z terenu Podhala i zachodniej części powiatu limanowskiego, znajdujących się obecnie w Centrali Archiwum Narodowego w Krakowie. To teren o dużym zagęszczeniu miejscowości i zakres działania wielu instytucji. Odpowiednio wyposażone Archiwum, umożliwiłoby także powrót staropolskiego zasobu nowosądeckiego przechowywanego w Krakowie od ponad 100 lat, jak również innych zespołów dotyczących tego terenu. Nowoczesna i obszerna czytelnia zapewni komfortowe warunki pracy dla korzystających z zasobu archiwalnego. Południowo-wschodnia Małopolska to teren wielu zmian własnościowych po II wojnie światowej w związku z mającymi tu miejsce wysiedleniami (w szczególności ludności łemkowskiej), co generuje wzrost zainteresowania tym zasobem. Wielofunkcyjna sala w nowym budynku przewidziana również na cele konferencyjne, pozwoli rozwijać współpracę w zakresie edukacji i popularyzacji zasobu z lokalnymi szkołami, instytucjami kultury i stowarzyszeniami. Ponadto, w założeniach wstępnych zaplanowano stanowisko do digitalizacji zasobu, spełniające specjalistyczne wymagania i standardy.

(fot. Lilianna Pochwalska)

Zobacz także