A A A A+

 W związku z trwającą przeprowadzką Archiwum Narodowego w Krakowie do nowej siedziby przy ul. Rakowickiej 22 E oraz sytuacją epidemiologiczną, czytelnie krakowskich oddziałów Archiwum pozostają zamknięte. Wstrzymane zostają również wypożyczenia materiałów archiwalnych. Udostępnianie dokumentacji w innych formach, tj.  kwerendy archiwalne, usługi reprograficznych są wykonywane z dużym opóźnieniem. 

Archiwalia przechowywane niegdyś w Oddziale I (Wawel), Oddziale II (ul. Grodzka), Oddziale III (ul. Sienna 16),  Oddziale IV (ul. Elizy Orzeszkowej) w  Oddziale V (ul. Lubicz 25b)  oraz w Ekspozyturze ANK  w Spytkowicach są całkowicie wyłączone z udostępniania w czytelniach. 

Planowane na III kwartał 2021 r. otwarcie czytelni w nowej siedzibie Archiwum zależne jest jednak od wielu czynników. Tam gdzie to możliwe prosimy o korzystanie z materiałów archiwalnych dostępnych online poprzez portal Szukaj w Archiwach. 

Z uwagi na przeprowadzkę, zostaje wstrzymane w centrali Archiwum przyjmowanie materiałów archiwalnych od podmiotów zewnętrznych.

Do dnia 7 maja  będą zamknięte czytelnie w oddziałach zamiejscowych w Nowym Sączu, Tarnowie i  Bochni.

Przypominamy również, że z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne  dziennik podawczy i punkty informacyjne w centrali, oddziałach i ekspozyturach będą nieczynne do odwołania

Kontakt z Archiwum odbywa się poprzez komunikację elektroniczną, telefoniczną, operatora pocztowego bądź poprzez wrzucenie przesyłki (wypełnionego wniosku) do pojemnika umieszczonego na parterze budynku Archiwum Narodowego w Krakowie (ul. Sienna 16). Potwierdzenia złożenia nie są wydawane.

Sprawy z zakresu nadzoru archiwalnego należy przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku korzystania z komunikacji elektronicznej pisma muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Terminy odpowiedzi na pisma wpływające do Archiwum Narodowego w Krakowie mogą ulec znacznemu wydłużeniu. Bardzo prosimy o śledzenie informacji dotyczących bieżącej działalności Archiwum znajdujących się w zakładce Komunikaty.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Zobacz także