A A A A+

 W związku z trwającą przeprowadzką Archiwum Narodowego w Krakowie do nowej siedziby przy ul. Rakowickiej 22 E oraz sytuacją epidemiologiczną, czytelnie krakowskich oddziałów Archiwum pozostają zamknięte. Wstrzymane zostaje również udostępnianie dokumentacji w innych formach, tj. wykonywanie kwerend archiwalnych, wykonywanie usług reprograficznych, wypożyczenia materiałów archiwalnych.

Archiwalia przechowywane niegdyś w Oddziale I (Wawel), Oddziale II (ul. Grodzka), Oddziale III (ul. Sienna 16),  Oddziale IV (ul. Elizy Orzeszkowej) oraz Oddziale V (ul. Lubicz 25b) są całkowicie wyłączone z udostępniania (czytelnie są zamknięte, kwerendy i zlecenia reprograficzne nie są wykonywane).

Planowane na drugi kwartał 2021 r. otwarcie czytelni w nowej siedzibie Archiwum zależne jest jednak od wielu czynników. Tam gdzie to możliwe prosimy o korzystanie z materiałów archiwalnych dostępnych online poprzez portal Szukaj w Archiwach. 

Z uwagi na przeprowadzkę, zostaje wstrzymane w centrali Archiwum przyjmowanie materiałów archiwalnych od podmiotów zewnętrznych.

Przypominamy również, że z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne od dnia 13.10.2020 r. czytelnie w oddziałach zamiejscowych w Nowym Sączu, Tarnowie, Bochni oraz w Ekspozyturze w Spytkowicach, a także  dziennik podawczy i punkty informacyjne w centrali, oddziałach i ekspozyturach będą zamknięte do odwołania.

Kontakt z Archiwum odbywa się poprzez komunikację elektroniczną, telefoniczną, operatora pocztowego bądź poprzez wrzucenie przesyłki (wypełnionego wniosku) do pojemnika umieszczonego na parterze budynku Archiwum Narodowego w Krakowie (ul. Sienna 16). Potwierdzenia złożenia nie są wydawane.

Sprawy z zakresu nadzoru archiwalnego należy przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku korzystania z komunikacji elektronicznej pisma muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Terminy odpowiedzi na pisma wpływające do Archiwum Narodowego w Krakowie mogą ulec znacznemu wydłużeniu.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Zobacz także