A A A A+

Z przyjemnością informujemy, że Archiwum uruchomiło nową stronę internetową „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego”, czasopisma wydawanego przez Archiwum od 1995 r. Nowa witryna, dostępna pod dotychczasowym adresem www.kra.ank.gov.pl, została gruntowanie przebudowana i zawiera wyczerpujące informacje zarówno dla Czytelników Rocznika, jak i dla Autorów i pozostałych uczestników procesu wydawniczego. Na stronie opublikowane zostały wszystkie wydane do tej pory tomy Rocznika w formie plików pdf (w przyszłości zamieszczane będą kolejne) oraz spis ich zawartości. Gorąco zapraszamy do zapoznania się z treścią strony oraz do lektury samego Rocznika.

rustykalny biały blat na którym leży laptop z widokiem strony internetowej Krakowskiego Rocznika ARchiwalnego oraz smartphonu

Dodatkowo nasze czasopismo jest od tego roku obecne także na Portalu Czasopism Naukowych pod adresem https://www.ejournals.eu/KRA, gdzie sukcesywnie będziemy udostępniać zawartość Rocznika w podziale na poszczególne artykuły, opatrzone numerem DOI.

Przygotowanie nowej strony internetowej Rocznika i jego publikacja na Portalu Czasopism Naukowych są kolejnym etapem realizowanej przez Redakcję „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego” strategii podnoszenia jakości czasopisma, wdrażania polityki otwartego dostępu oraz zwiększania rozpoznawalności i wykorzystania treści Rocznika.

Serdecznie zapraszamy Autorów i Recenzentów do współpracy w tworzeniu naszego czasopisma!

rustykalny blat na którym leży tom Krakowskiego Rocznika Archiwalnego oraz smartphon Nowa strona internetowa „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego”

Zobacz także