A A A A+

W historii małych miast kryją się wielkie opowieści – takie motto przyświecało spotkaniu w Archiwum Narodowym w Krakowie wieńczącemu projekt wydawniczy monografii Michała Wójcika, poświęcony Mszanie Dolnej na przełomie XIX i XX wieku.

W dniu 1 lutego 2024 roku w auli Archiwum Narodowego w Krakowie odbyło się spotkanie z Michałem Wójcikiem – autorem książki pt. „C.K. Sąd Powiatowy w Mszanie Dolnej w latach 1883-1914. Instytucja i ludzie”, które zgromadziło miłośników historii, regionalistów i genealogów.  Spotkanie otworzył, prof. dr hab. Wojciech Krawczuk, dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie, współwydawcy prezentowanej publikacji.  Podkreślił znaczenie badań regionalnych dla polskiej historiografii i kompleksowe wykorzystanie zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie przez autora.

Spotkanie autorskie z Michałem Wójcikiem autorem publikacji „C.k. Sąd Powiatowy w Mszanie Dolnej w latach 1883–1914. Instytucja i ludzie”. Od lewej: Sylwester Rękas, kierownik Oddziału ANK w Nowym Sączu, Adam Lejczak, prezes Księgarni Akademickiej, Michał Wójcik, dr Adam Świątek oraz prof. dr hab. Wojciech Krawczuk, dyrektor ANK. Fot. Wojciech Staszkiewicz.

Spotkanie autorskie z Michałem Wójcikiem autorem publikacji „C.k. Sąd Powiatowy w Mszanie Dolnej w latach 1883–1914. Instytucja i ludzie”. Od lewej: Sylwester Rękas, kierownik Oddziału ANK w Nowym Sączu, Adam Lejczak, prezes Księgarni Akademickiej, Michał Wójcik, dr Adam Świątek oraz prof. dr hab. Wojciech Krawczuk, dyrektor ANK. Fot. Wojciech Staszkiewicz.

W dyskusji panelowej, obok autora wzięli udział Sylwester Rękas – kierownik Oddziału ANK w Nowym Sączu oraz Adam Lejczak, prezes Księgarni Akademickiej w Krakowie. Moderował spotkanie dr Adam Świątek, redaktor naukowy serii „Studiów Galicyjskich”, w ramach której ukazała się monografia. Podczas dyskusji podkreślono wpływ powstania i działalności Sądu Powiatowego na rozwój Mszany Dolnej i lokalnej społeczności na przełomie XIX i XX wieku, w kontekście zmian społeczno-politycznych Austro-Węgier.

Spotkanie autorskie z Michałem Wójcikiem autorem publikacji „C.k. Sąd Powiatowy w Mszanie Dolnej w latach 1883–1914. Instytucja i ludzie”. Od lewej: Autor oraz dr Adam Świątek. Fot. Wojciech Staszkiewicz.

Spotkanie autorskie z Michałem Wójcikiem autorem publikacji „C.k. Sąd Powiatowy w Mszanie Dolnej w latach 1883–1914. Instytucja i ludzie”. Od lewej: Autor oraz dr Adam Świątek. Fot. Wojciech Staszkiewicz.

Autor na wielu interesujących przykładach udowadniał, że opisana przez niego instytucja dała impuls do rozwoju miasta i regionu, pozytywnie wpłynęła na powstawanie kolejnych ważnych organizacji społeczno-kulturalnych, a także była trampoliną do budowania karier urzędników, sędziów, notariuszy. Wskazano, że publikacja Michała Wójcika to nie tylko prezentacja instytucji, ale przede wszystkim ludzi, którzy tworzyli jej historię i o miejscowości, która dzięki niej rozkwitła. Przedstawiając szeroki kontekst historyczny i społeczny, Michał Wójcik podkreślił rolę urzędników jako nowej warstwy społecznej w rozwoju społeczno-kulturalnym małych ośrodków miejskich ówczesnej Galicji.

Spotkanie autorskie z Michałem Wójcikiem autorem publikacji „C.k. Sąd Powiatowy w Mszanie Dolnej w latach 1883–1914. Instytucja i ludzie”. Od lewej: Sylwester Rękas, kierownik Oddziału ANK w Nowym Sączu, prof. dr hab. Wojciech Krawczuk, dyrektor ANK, Michał Grzeszczuk, zastępca burmistrza Mszany Dolnej, Adam Lejczak, prezes Księgarni Akademickiej, Michał Wójcik, oraz dr Adam Świątek. Fot. Wojciech Staszkiewicz.

Spotkanie autorskie z Michałem Wójcikiem autorem publikacji „C.k. Sąd Powiatowy w Mszanie Dolnej w latach 1883–1914. Instytucja i ludzie”. Od lewej: Sylwester Rękas, kierownik Oddziału ANK w Nowym Sączu, prof. dr hab. Wojciech Krawczuk, dyrektor ANK, Michał Grzeszczuk, zastępca burmistrza Mszany Dolnej, Adam Lejczak, prezes Księgarni Akademickiej, Michał Wójcik, oraz dr Adam Świątek. Fot. Wojciech Staszkiewicz.

Monografia opracowana przez Michała  Wójcika pt. „C.K. Sąd Powiatowy w Mszanie Dolnej w latach 1883–1914. Instytucja i ludzie” jest efektem współpracy wydawniczej Archiwum Narodowego w Krakowie i Wydawnictwa Księgarnia Akademicka.

Kolejne spotkanie z autorem odbędzie się 8 lutego 2024 roku o godzinie 17.00 w nowosądeckim Oddziale Archiwum Narodowego w Krakowie.

Michał Wójcik autor publikacji „C.k. Sąd Powiatowy w Mszanie Dolnej w latach 1883–1914. Instytucja i ludzie”. Fot. Wojciech Staszkiewicz.

Michał Wójcik autor publikacji „C.k. Sąd Powiatowy w Mszanie Dolnej w latach 1883–1914. Instytucja i ludzie”. Fot. Wojciech Staszkiewicz.

Szczegółowe informacje o publikacji  „C.K. Sąd Powiatowy w Mszanie Dolnej w latach 1883–1914. Instytucja i ludzie”

Sprzedaż publikacji prowadzi Księgarnia Akademicka.

Zobacz także