A A A A+

W dniach 16-17 września 2021 roku w Krakowie miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa „Archiwa ponadnarodowe. Wspólne dziedzictwo – różne rozwiązania”. W konferencji uczestniczyli goście z zagranicy i z Polski w formule hybrydowej, stacjonarnie w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory przy Rynku Głównym 35. Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń oraz pogłębienie badań nad problematyką archiwów organizacji międzynarodowych, związków wyznaniowych, globalnych korporacji, instytucji kultury, instytucji unijnych i innych, których zasób może mieć charakter ponadnarodowy. Dr Kamila Follprecht Zastępca Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie przywitała  gości w imieniu współorganizatorów. Konferencję otworzyła dr hab. Lucyna Harc, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. W trakcie pierwszego dnia obrad m.in. dr Anna Laszuk z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych wygłosiła referat o działalności humanitarnej i zbiorach dokumentacji Międzynarodowej Służby Poszukiwań w Bad Arolsen. Przechowywane w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie zbiory Ukrainików przybliżyła w swoim wystąpieniu Iwona Fischer (ANK).

Wydarzenie zorganizowali: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Archiwum Narodowe w Krakowie. Konferencję patronatem honorowym objęli: Minister Spraw Zagranicznych prof. Zbigniew Rau oraz Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie: https://apn.up.krakow.pl

Dr hab. Lucyna Harc, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przemawia podczas otwarcia konferencji stojąc za mównicą, z prawej strony przy stole prezydialnym okrytym grantowym suknem siedzi 5 kolejnych prelegentów. Za siedzącymi i przemawiającą widoczne są ekrany z ikonami osób biorących udział w konferencji online.

Dr hab. Lucyna Harc, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przemawia podczas otwarcia konferencji.

Dr Anna Laszuk (NDAP) wygłasza referat „Działalność humanitarna i zbiory dokumentacji Międzynarodowej Służby Poszukiwań w Bad Arolsen”. Z prawej strony przy stole prezydialnym okrytym grantowym suknem siedzą 2 osoby. Za siedzącymi i przemawiającą widoczne są ekrany z prezentacją towarzyszącą referatowi. Z lewej strony na widowni widać 4 osoby.

Dr Anna Laszuk (NDAP) wygłasza referat „Działalność humanitarna i zbiory dokumentacji Międzynarodowej Służby Poszukiwań w Bad Arolsen”.

Iwona Fischer (ANK) wygłasza referat na temat archiwaliów ukraińskich z lat 1919-1921 w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie. Z prawej strony przy stole prezydialnym okrytym grantowym suknem siedzi jedna osoba (moderator). Za siedzącymi i przemawiającą widoczne są ekrany z prezentacją towarzyszącą referatowi.

Iwona Fischer (ANK) wygłasza referat na temat archiwaliów ukraińskich z lat 1919-1921 w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie.

Uczestnicy konferencji zwiedzili również wystawę towarzyszącą wydarzeniu „Rząd na emigracji kancelaria poza krajem” oraz nową siedzibę Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E.

Zobacz także