A A A A+

15 lipca o godzinie 10.30 odbyła się uroczystość nadania nazwy palcowi w pobliżu siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Siennej 16, który od dziś nazywać się będzie Plac Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa 

Dzisiejsza uroczystość jest bezpośrednim wynikiem  jednomyślnej uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2021r. ( NR LVIII/1709/21) na mocy której, plac u zbiegu ul. św. Krzyża i ul. Siennej nosić będzie miano „PLAC ARCHIWUM AKTÓW DAWNYCH MIASTA KRAKOWA”, aby zachować dla przyszłych pokoleń pamięć działania w tym miejscu, w latach 1887–1952, tej instytucji oraz kontynuatorów jej działalności – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały. Obszar placu Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa położony jest w pobliżu historycznej siedziby Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa przy ul. Siennej 16 dziś mieści się tu Archiwum Narodowe w Krakowie. Dokładne usytuowanie sytuowanie placu to: Kraków, Dzielnica I Stare Miasto /część działek nr 577/1 i nr 538/11 obręb 1 jednostka ewidencyjna Śródmieście.

grafika przedstawiająca widok budynku Archiwum z lotu ptaka, napis: 15 lipca 2021 r. uroczystość nadania nazwy Plac Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakow

Uroczystego odsłonięcia tabliczki dokonali: Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju Miasta Jerzy Muzyk, Sławomir Pietrzyk, wiceprzewodniczący RMK, dr hab. Wojciech Krawczuk Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie oraz dr Kamila Follprecht Zastępca Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie.

1.Dyrektor ANK dr hab. Wojciech Krawczuk wita gości w imieniu organizatorów uroczystości: Urzędu Miasta Krakowa oraz Archiwum Narodowego w Krakowie. (fot. Małgorzata Multarzyńska-Janikowska)

Gości w imieniu organizatorów powitał dr hab. Wojciech Krawczuk, prof. UJ Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie (fot. Małgorzata Multarzyńska-Janikowska)

Prezydent Jerzy Muzyk, który w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego reprezentował Magistrat krakowski, podkreślił w swoim wystąpieniu znaczenie dla tożsamości mieszkańców miasta bogatego zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie, spadkobiercy działającego w latach 1887-1952 Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa. Podziękował też pracownikom Archiwum za aktywność, prace badawcze i wartości, które miasto uzyskuje dzięki ich pracy. Gratulował osiągnięć i  dorobku naukowego, który powstaje dzięki przechowywanym tu archiwaliom.

– Jest to przede wszystkim dzień archiwistów krakowskich – podkreślił prezydent Jerzy Muzyk.

Jerzy Muzyk - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa obok z lewej strony Sławomir Pietrzyk -Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa (fot. Małgorzata Multarzyńska-Janikowska)

Jerzy Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa obok z lewej strony Sławomir Pietrzyk -Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa (fot. Małgorzata Multarzyńska-Janikowska)

 

Dr Kamila Follprecht - Zastępca Dyrektora ANK podczas wystąpienia na temat historii Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa (fot. Małgorzata Multarzyńska-Janikowska)

Dr Kamila Follprecht – Zastępca Dyrektora ANK podczas wystąpienia na temat historii Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa (fot. Małgorzata Multarzyńska-Janikowska)

Dr Kamila Follprecht Zastępca Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie przybliżyła dzieje i znaczenie Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa. Wspomniała o początkach funkcjonowania Archiwum przy ul. Siennej 16, które uchwałą Rady Miasta z 2 czerwca 1887 r. uzyskało część pomieszczeń w kamienicy przy ul. Siennej 16, a wraz ze swoim rozwojem w 1906 r. przejęło całą nieruchomość. Budynek Archiwum był kolebką przyszłego Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, oraz założonego przez grupę pasjonatów Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa – podkreśliła dr Kamila Follprecht.

–Historia istniejącego od 1878 r. archiwum miejskiego zakończyła się w 1952 r, ale jego zasoby – krakowskie archiwalia wraz z budynkiem przy Siennej i tradycję działania na rzecz miasta przejęli sukcesorzy tej instytucji – teraz jest to Archiwum Narodowe w Krakowie – podsumowała swoje wystąpienie dr Kamila Follprecht Zastępca Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie.

zielona tabliczka z napisem Plac Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa przepasana biało niebieską wstęgą

 

Odsłonięcia tabliczki z nazwą placu. Od prawej: dr hab. Wojciech Krawczuk Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie. Jerzy Muzyk- Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Sławomir Pietrzyk Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, dr Kamila Follprecht Zastępca Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie (fot. Małgorzata Multarzyńska-Janikowska)

Odsłonięcia tabliczki z nazwą placu. Od lewej: dr hab. Wojciech Krawczuk Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie. Jerzy Muzyk- Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Sławomir Pietrzyk Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, dr Kamila Follprecht Zastępca Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie (fot. Małgorzata Multarzyńska-Janikowska)

Uroczystość, którą zorganizował Urząd Miasta Krakowa oraz Archiwum Narodowe w Krakowie, zakończono złożeniem podpisów upamiętniających to wydarzenie w księdze pamiątkowej Archiwum. Bogato zdobiona księga z 1915 r. stanowi dar znanego krakowskiego introligatora Roberta Jahody dla Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa.

Tomasz Daros dokonuje wpisu do ksiegi pamiatakowej

Tomasz Daros Przewodniczący Rady Dzielnicy I Stare Miasto dokonuje wpisu w księdze pamiątkowej (fot. Małgorzata Multarzyńska-Janikowska)

Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, działające w latach 1887–1952, w kamienicy przy ul. Siennej 16, było instytucją miejską, która – wraz z Krajowym Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie – stworzyła podwaliny obecnie funkcjonującego Archiwum Narodowego w Krakowie.

W ciągu kilkudziesięciu lat istnienia Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa dobrze przysłużyło się polskiej nauce i kulturze. Szczególnie doniosłą rolę odegrało na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to Kraków zyskał rangę prężnego ośrodka życia kulturalnego i duchowego Polaków. Prowadzący intensywną działalność badawczą pracownicy tej instytucji wnieśli istotny wkład w rozwój polskiej nauki oraz edytorstwa źródeł i metodyki archiwalnej.

Dzisiejsze nadanie nazwy placowi leżącemu naprzeciwko kamienicy, w której od 1887 r. przechowywane są krakowskie archiwalia stanowi tym większe wyróżnienie, że nieczęsto nazwy ulic i placów noszą nazwy pochodzące od instytucji archiwalnych. Chlubnym wyjątkiem jest tu mieszcząca się w pobliżu Archiwum Akt Nowych w Warszawie, ulica Archiwalna. Teraz Kraków złożył hołd placówce, która dla przyszłych pokoleń przechowała dokumenty świadczące o historii miasta od średniowiecza do czasów współczesnych.

Zainteresowanych historią dawnego archiwum miejskiego zapraszamy do obejrzenia: filmu poświęconego jego działalności  oraz wystawy wirtualnej przygotowanej z okazji 130. rocznicy powołania do życia Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa.

Kamienica przy ul. Siennej 16, siedziba Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, fot. nieznany, pocz. XX w. (ANK, Zbiór fotograficzny, sygn. A-IV-525)

Kamienica przy ul. Siennej 16, siedziba Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, fot. nieznany, pocz. XX w. (ANK, Zbiór fotograficzny, sygn. A-IV-525)

Zobacz także