A A A A+

We wtorek 12 września 2017 r. o godzinie 12.00 na Krakowskich Plantach przylegających do ul. Podzamcze tuż pod Wawelem, odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy z okazji Roku Rzeki Wisły.

Archiwum Narodowe w Krakowie we współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie przygotowało wystawę plenerową zatytułowaną „Kraków z widokiem na Wisłę”.  Ekspozycja poprzez migawki obrazów  z przeszłości ukazuje różne aspekty współistnienia człowieka i rzeki. Wisła dostarczała pożywienia, budulca, była drogą do przewozu towarów i osób, miejscem pracy i wypoczynku. Archiwalia, ukazujące te zjawiska, datowane od XVIII wieku po czasy współczesne, zaprezentowano na kilkunastu tablicach.

Spoglądając na dawne plany, ikonografię i fotografie zaobserwować możemy, jak zmieniał się Kraków i jak bardzo zmieniała się sama Rzeka. W miarę rozwoju nauki i techniki za sprawą człowieka przybierała ona postać bardziej łagodnej towarzyszki życia. Rozwiązania hydrotechniczne dały możliwość manipulacji stanem jej wód, regulowania brzegów i zmniejszania niebezpieczeństwa powodzi. Prezentowane materiały pochodzą przede wszystkim z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie, a także Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i zbiorów prywatnych.

Miejsce i czas ekspozycji: Krakowskie Planty przylegające do ul. Podzamcze w dniach 11-29 września 2017 r.
Organizatorzy: Archiwum Narodowe w Krakowie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Współpraca: Gmina Miejska Kraków

Ekspozycję objął patronatem honorowym Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

 

Zobacz także