A A A A+

W dniach od 27 października do 14 listopada można będzie zobaczyć w Krakowie na Placu Szczepańskim wystawę prezentowaną w związku z obchodzoną w tym roku 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika.

Archiwa Państwowe w oparciu o przechowywany w poszczególnych archiwach zasób przygotowały ekspozycję zatytułowaną „Kiedy Ziemia przestała być centrum Wszechświata. Kopernikana w archiwach państwowych”. Można będzie zobaczyć kopie dokumentów poświęconych zarówno dzieciństwu i młodości Kopernika, jak i jego osiągnięć w dziedzinie astronomii, ekonomii, medycyny. Zostały one zaprezentowane w pięciu działach:

„Ślady Kopernika” – część poświęcona dzieciństwu i młodości Mikołaj Kopernika; zaprezentowane zostaną również informacje o pochodzeniu jego rodziny i etymologii nazwiska Kopernik oraz o lokalizacji domu rodzinnego astronoma w Toruniu;
„W służbie nauki” – charakterystyka dorobku i osiągnięć Kopernika w dziedzinie
astronomii, ekonomii, medycyny;
„Pomniki, monumenty, pamiątki” – prezentacja pomników Kopernika tych najwcześniejszych i najbardziej znanych oraz historia ich powstania;
„Rocznice, wydarzenia okolicznościowe” – opis obchodów rocznic kopernikańskich w
XIX i XX wieku z charakterystyką wydarzeń i inicjatyw w związku z nimi podejmowanych;
„Kopernik w sztuce i kulturze” – prezentacja najciekawszych wizerunków Kopernika
oraz różnych przedsięwzięć kulturalnych (film, sztuka teatralna, satyra) nawiązujących do postaci astronoma.
Celem wystawy jest prezentacja materiałów archiwalnych dotyczących zarówno Mikołaja
Kopernika i jego rodziny, jak również pomników i rocznic kopernikańskich, przechowywanych w archiwach państwowych.

Wcześniej ekspozycja była prezentowana w przestrzeniach miejskich Torunia, Malborka, Gdańska, Olsztyna, Suwałk, Mławy, Warszawy, Otwocka, Grodziska Mazowieckiego, Łodzi, Lublina, Zamościa. Z Krakowa pojedzie do Wrocławia, Gorzowa Wielkopolskiego i Poznania.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy.

Wystawie plenerowej towarzyszy przygotowany konkurs „Wstrzymaj oddech i rusz na wystawę”, polegający na sfotografowaniu przez uczestnika konkursu najciekawszego – w jego opinii – obiektu, spośród zamieszczonych na wystawie i uzasadnienie jego subiektywnej oceny.

Do udziału w konkursie Archiwum Narodowe w Krakowie zaprasza uczniów klas 4-8 szkół podstawowych.

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty

  1. Skan ogłoszenia o konkursie Dyrektora ANK
  2. Regulamin Konkursu
  3. Załącznik nr 1 do Regulaminu

Archiwum Narodowe w Krakowie rozstrzygnęło konkurs pn. „Wstrzymaj oddech i rusz na wystawę”.

Konkurs towarzyszy wystawie plenerowej „Kiedy Ziemia przestała być centrum Wszechświata. Kopernikana w Archiwach Państwowych”.

Lista finalistów konkursu:

1/ w grupie wiekowej IV-VI klasa – nie rozstrzygnięto

2/ w grupie wiekowej VII-VIII klasa

LIDIA WOŁK-POPIELSKA z Krakowa

BARBARA STAŃDO z Luborzycy

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział a Finalistkom gratulujemy!

 

Zobacz także