A A A A+

W dniu 26 czerwca br. w Belwederze odbyła się uroczystość inauguracji 5. edycji Listy Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata”, połączona z wręczaniem certyfikatów, poświadczających wpis na listę przedstawicielom instytucji „opiekujących się” cennymi obiektami.

Na liście 18 wpisanych obiektów znalazły się: rękopis „Chłopów”, akt detronizacji cara Mikołaja I, „złota bulla” języka polskiego sprzed 800 lat, dzieła Henryka Warsa czy spuścizna Jerzego Kukuczki.

Na Liście znalazł się też przechowywany w Archiwum Narodowym w Krakowie, wystawiony przez Kazimierza Jagiellończyka w 1454 roku, dokument statutów nieszawskich, wystawiony dla ziemi przemyskiej i sanockiej. Statuty nieszawskie miały doniosłe znaczenie dla przyszłych dziejów państwa i prawa polskiego, wprowadzały bowiem wyjątkowe zmiany ustrojowe. Ograniczając władzę króla i wpływy możnowładztwa, stwarzały szerokie pole do rozwoju swobód szlacheckich, a zarazem powiększały jej przewagę nad innymi stanami. Dokonane w Nieszawie powołanie do życia sejmików okazało się punktem zwrotnym w rozwoju parlamentaryzmu polskiego. Od tego momentu można mówić o początku rozwoju demokracji szlacheckiej a zarazem końcu przewagi politycznej możnowładztwa.

pergamin z pieczęcią statut nieszawski -materiały archiwalne nie podlegają opisowi alternatywnemu

ANK, Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 29/657/250

Prof. dr hab. Wojciech Krawczuk Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie otrzymała certyfikat wpisu na Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata

Prof. dr hab. Wojciech Krawczuk Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie otrzymał certyfikat wpisu  STATUTÓW NIESZAWSKICH na Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata

Zobacz nagrodzone obiekty na stronie Pamięć Polski: https://pamiecpolski.archiwa.gov.pl/

Uroczystość poprzedził wernisaż wystawy prezentującej te bezcenne źródła historyczne. Można ją oglądać w warszawskiej przestrzeni publicznej, przed Kordegardą. Galerią Narodowego Centrum Kultury w Warszawie już od 25 czerwca. Od końca sierpnia do połowy września planowana jest jej ekspozycja w Krakowie.

Wydarzenie objęte zostało Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Zobacz inne materiały z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie wpisane na listę UNESCO.   

 

Zobacz także