A A A A+

Konferencja Bezpieczeństwo zbiorów. Wyzwania i rozwiązania w obszarze fizycznego, cyfrowego i prawnego zabezpieczania kolekcji publicznych 15-16 MAJA 2023

 

W dniach 15-16 maja 2023 odbędzie się konferencja zatytułowana „Bezpieczeństwo zbiorów. Wyzwania i rozwiązania w obszarze fizycznego, cyfrowego i prawnego zabezpieczania kolekcji publicznych”. Spotkanie jest efektem współpracy Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych (PSIM), Muzeum Fotografii w Krakowie (MuFo) i Archiwum Narodowego w Krakowie (ANK). Prelekcje i spotkania w ramach wydarzenia będą miały miejsce na terenie MuFo (15.05.2023) oraz ANK (16.05.2023). Honorowy patronat nad spotkaniem objął Prezydent Miasta Krakowa.

Głównym celem konferencji jest aktualizacja wiedzy i wymiana doświadczeń z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa kolekcji publicznych. Zaproszeni prelegenci zaprezentują ogólny obraz aktualnych zagrożeń i wyzwań związanych z opieką nad zbiorami, ujętych z perspektywy danej specjalizacji. Poruszana podczas spotkania problematyka dotyczyć będzie prewencji konserwatorskiej i stosowania w tym celu najnowocześniejszych technologii, a także całego spektrum procedur zabezpieczania zbiorów na wystawach. Ponadto omówiony zostanie temat fizycznego i prawnego zabezpieczenia zbiorów podczas użyczeń i transportu, zarówno z perspektywy inwentaryzatora, przewoźnika, jak i ubezpieczyciela. Konferencja ma również na celu zaakcentowanie aktywnej roli inwentaryzatora, który powinien dysponować odpowiednimi narzędziami w celu mitygowania wspomnianych zagrożeń. Tematyka spotkania będzie oscylować wokół zagadnień ochrony dziedzictwa w jego najbardziej aktualnym wymiarze – poruszone będą zatem także kwestie ewakuacji i digitalizacji zbiorów w kontekście konfliktu zbrojnego. Szerokie zagadnienie organizacji, a następnie ochrony, prawidłowego korzystania i zabezpieczania cyfrowych zasobów instytucji, w tym baz danych, będą ostatnim tematem naszego spotkania.

Spodziewamy się, że wydarzenie będzie platformą współdziałania i wymiany wiedzy pomiędzy pracownikami muzeów, inwentaryzatorami, archiwistami i ekspertami z poszczególnych dziedzin. Jednym z naszych celów jest ułatwienie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy branżą komercyjną, działającą w obszarze ochrony dziedzictwa,  i instytucjami muzealnymi, które statutowo mają za zadanie to dziedzictwie chronić.

Program konferencji 

Broszura informacyjna 

Plakat promujący konferencję Bezpieczeństwo zbiorów

 

 

 

Organizatorzy

POLSKIE STOWARZYSZENIE INWENTARYZATORÓW MUZEALNYCH
MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE

 

 

 

 

Patronat honorowy

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

 

 

 

Patronat medialny

 

 

 

Partnerzy PSIM

 

 

 

 

Partnerzy konferencji

Zobacz także