A A A A+

Z dniem 11 października 2021 r. Informacja archiwalna i dziennik podawczy zostaje przeniesiony z Centrali Archiwum do nowej siedziby przy  ul. Rakowickiej 22E.

Kontakt telefoniczny pod nr  +48 12 370 56 00, e-mail: informacja@ank.gov.pl

 

Przyjmowanie pism, wydawanie dokumentów oraz udzielanie informacji:

w poniedziałek w godzinach 9.00 – 16.30

od wtorku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00

Pozostałe informacje znajdują się w zakładce Kontakt 

 

Poniższy film stanowi prezentację nowej siedziby  przy ul. Rakowickiej 22 wraz z trasą dojazdową.  Serdecznie zapraszamy!

Zobacz także