A A A A+

W dniach 25-26 maja odbędzie się II Krakowska Konferencja Genealogiczna zatytułowana „Galicja dziedzictwo monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych”

Już w maju 2023 roku odbędzie się II Krakowska Konferencja Genealogiczna. Wydarzenie to będzie kontynuacją spotkań zainicjowanych w 2019 roku podczas I Krakowskiej Konferencji Genealogicznej, której głównym celem było omówienie, zebranie i konfrontacja dotychczasowych ustaleń naukowych i praktycznych nad warsztatem i metodami pracy współczesnego genealoga.

Po czterech latach przerwy, wymuszonych pandemią Covid19, Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce wraca do kontynuowania rozpoczętej w 2019 roku idei. Tym razem przy współorganizacji Archiwum Narodowego w Krakowie i Żydowskiego Muzeum Galicja.

Głównym tematem konferencji będzie szeroko pojęty (pod względem badań genealogicznych) teren dawnego Królestwa Galicji i Lodomerii, który, mimo, iż sto lat temu zniknął z mapy Europy, nadal funkcjonuje – dla genealogów, archiwistów i historyków, oraz ma znaczący wpływ na specyfikę prowadzonych przez nich prac badawczych. W nowoczesnych przestrzeniach Archiwum Narodowego w Krakowie będziemy dyskutować nad historią i genealogią, specyfiką źródeł oraz stanem dotychczasowych badań nad dziejami Galicji, a także metodami prowadzenia badań genealogicznych  na terenie tego dawnego zaboru austriackiego.

Pierwszy dzień wydarzenia (25 maja 2023) odbędzie się w Archiwum Narodowym w Krakowie. Spotkanie będzie składało się z trzech paneli dyskusyjnych poprzedzonych dwoma wykładami wprowadzającymi, których celem będzie przedstawienie specyfiki prowadzenia poszukiwań genealogicznych i zachowywania wiedzy o przodkach pochodzących z Galicji. Podobnie jak w 2019 roku, liczymy na szeroką dyskusję z udziałem genealogów, archiwistów reprezentujących archiwa państwowe i wyznaniowe oraz historyków, badaczy dziejów Galicji. Mamy na celu sprowokować rozmowę o różnicach w prowadzeniu poszukiwań przodków, które spowodowane zostały przez 123 lata zaborów; zainicjować rozmowę o specyfice źródeł archiwalnych, instytucjach je przechowujących i zasadach ich udostępniania genealogom.

Drugiego dnia (26 maja 2022), w przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, odbędzie się część warsztatowa – uczestnicy będą mogli wziąć udział w trzech, bardzo ciekawych spotkaniach warsztatowych (genealogicznym, kartograficznym oraz tematycznym, związanym z działalnością Muzeum). Zorganizowane zostanie również dedykowane uczestnikom konferencji zwiedzanie Muzeum.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce
Archiwum Narodowe w Krakowie
Żydowskie Muzeum Galicja

 

Zobacz także