A A A A+

Wędrówka „Sądeckimi śladami Bolesława Barbackiego” dobiegła końca. Mamy nadzieję, że była ona ciekawą przygodą dla wszystkich – zarówno uczestników Gry, jak i jej jurorów, a także postronnych obserwatorów i kibiców.

Organizując Grę Sądecką chcieliśmy przede wszystkim stworzyć atrakcyjną dla młodzieży formę poznania historii, ważnej, bo historii najbliższego regionu, przez pryzmat biografii wybitnego człowieka, portrecisty, społecznika, a przede wszystkim Sądeczanina – Bolesława Barbackiego. 

Zobacz także