A A A A+

 

Archiwum Narodowe w Krakowie upowszechnia przechowywane źródła historyczne również poprzez organizację lub współorganizację wystaw poświęconych ważnym wydarzeniom w historii Krakowa, Małopolski oraz o wymiarze ogólnonarodowym.

Współpracujemy z muzeami, instytucjami kultury i stowarzyszeniami udostępniając między innymi kopie cyfrowe dokumentów z naszych zbiorów do wspólnie realizowanych projektów ekspozycyjnych. Przygotowujemy też wystawy i galerie online – dostępne na naszej stronie internetowej (zakładka: wystawy/wystawy online).

Od 7 marca 2024 roku w Archiwum Narodowym w Krakowie dostępna jest  wystawa Być kobietą… Portrety kobiet ziemi bocheńskiej w wirze życia i dziejów”  poświęcona kobietom powiatu bocheńskiego z przełomu XIX i XX wieku. To niepowtarzalna okazja, by poznać sylwetki zwykłych i niezwykłych kobiet na tle intensywnych przemian politycznych, społecznych i mentalnych na przykładzie niewielkiego galicyjskiego miasta.

Kim były nasze poprzedniczki, żyjące na przełomie XIX i XX wieku? Pełniły różne role w ówczesnym społeczeństwie, począwszy od tradycyjnych: córek, sióstr, żon, matek, gospodyń domowych aż po nowe wyzwania: działaczek organizacji społecznych, oświatowych, kulturalnych, naukowczynie czy artystki. Motywem przewodnim całej ekspozycji jest emancypacja kobiet. Jej pomysłodawcom udało się uchwycić energię, chęć działania, podejmowania nowych wyzwań, zmieniania wzorca kobiecości ukształtowanego przez wieki tradycji. Na wystawie prezentowane są sylwetki arystokratek, artystek, aktorek, uczonych, a także pierwszych lekarek! Zwiedzający będą mieli możliwość towarzyszenia kobietom przekraczającym dotychczasowe granice, łamiącym schematy, podejmującym się kierowania organizacjami dobroczynnymi, oświatowymi, pracującymi jako sanitariuszki czy urzędniczki.

Dzięki wystawie możemy sobie uzmysłowić ile barier musiały pokonać ówczesne kobiety, by móc się kształcić, działać społecznie, pracować. Otrzymujemy również wiele nowych informacji dotyczących życia politycznego i społecznego Bochni i całej ziemi bocheńskiej. Możemy dostrzec, że choć nie był to duży ośrodek miejski, to życie toczyło się wartko, nie brakowało twórczej energii i chęci do podejmowania nowych wyzwań. Może nas zdumiewać liczba organizacji, które animowały różnorodne wydarzenia w swojej małej ojczyźnie. Sprzyjało to socjalizacji, wymianie myśli, pomysłów, było jednym z symboli przemian zachodzących w całym polskim społeczeństwie.

Prezentowane fotografie często są unikatowe i nieznane szerszej publiczności. Szczególnie cenne są te udostępnione przez rodziny, np. członków Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Uzupełniają je archiwalia z zasobów Archiwum Narodowego w Krakowie czy Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Wystawę można oglądać w holu Archiwum Narodowego w Krakowie od 7 marca do 19 kwietnia w godzinach pracy instytucji. Serdecznie zachęcamy do wyprawy w przeszłość i poznania kobiet ziemi bocheńskiej z przełomu XIX i XX wieku!