A A A A+

Święty Mikołaj biskup – patron panien na wydaniu, piekarzy, żeglarzy, mieszczan…

„Samorząd gminy jest najważniejszym i najszczytniejszym prawem obywatelskim”- Kraków

„Samorząd gminy jest najważniejszym, najszczytniejszym prawem obywatelskim” Podgórze

Od słodowni przy Nowej Bramie do Archiwum