A A A A+

Kancelaria

 

1.Formularz służący do rejestrowania spraw w obrębie teczki aktowej, pozwalający na odnotowywanie każdego pisma w ramach jednej sprawy

Pobierz formularz w formacie  DOC

 

2. Formularz służący do rejestrowania spraw w obrębie teczki aktowej, w którym odnotowuje się jedynie pismo wszczynające i kończące sprawę

Pobierz formularz w formacie  DOC

 

Archiwum zakładowe

 

Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego

 

1.Wzór prawidłowego opisu teczki aktowej w archiwum zakładowym

Pobierz formularz w formacie  DOC

 

2. Formularz spisu zdawczo-odbiorczego akt

Pobierz formularz w formacie  DOC

 

3. Formularz spisu zdawczo-odbiorczego akt, dostosowany do ewidencjonowania akt osobowych byłych pracowników

Pobierz formularz w formacie  DOC

 

4. Formularz spisu zdawczo-odbiorczego dokumentacji technicznej

Pobierz formularz w formacie  DOC

 

5. Formularz spisu zdawczo-odbiorczego dokumentacji geodezyjnej

Pobierz formularz w formacie  DOC

 

6. Formularz spisu zdawczo-odbiorczego dokumentacji kartograficznej

Pobierz formularz w formacie  DOC

 

 

Ewidencja dokumentacji w archiwum zakładowym

 

1.Formularz wykazu spisów zdawczo-odbiorczych

Pobierz formularz w formacie  DOC

 

2. Formularz wypełniany w przypadku stwierdzenia zaginięcia lub uszkodzenia akt, które są na stanie ewidencyjnym w archiwum zakładowym

Pobierz formularz w formacie  DOC

 

3. Formularz protokołu wycofania akt z archiwum zakładowego

Pobierz formularz w formacie  DOC

 

 

4. Formularz służący do ewidencjonowania udostępnień na miejscu w archiwum zakładowym
Pobierz formularz w formacie  DOC

 

 

5. Formularz służący do ewidencjonowania wypożyczeń akt poza archiwum zakładowe
Pobierz formularz w formacie  DOC

 

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
1.Formularz – spis dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu

Pobierz formularz w formacie  DOC

 

2. Spis dokumentacji niearchiwalnej technicznej podlegającej brakowaniu

Pobierz formularz w formacie  DOC

 

3. Wzór wniosku na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

Pobierz formularz w formacie  DOC

 

Formularze – przekazywanie materiałów archiwalnych >>