A A A A+

W Dniu Darczyńcy, 6 grudnia 2021 roku pan Bogdan Gancarz, dziennikarz i historyk, przekazał do zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie księgę protokołów Polskiego Związku Muzyczno-Pedagogicznego w Krakowie, która stanowi cenne źródło do badań dziejów życia muzycznego Krakowa z okresu międzywojennego.

Przekazanie księgi protokołów do zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie. Od prawej Bogdan Gancarz, dziennikarz, historyk, redaktor „Gościa Niedzielnego” i „ARCANÓW”, prof. dr hab. Wojciech Krawczuk Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie. (fot. Lilianna Pochwalska)

Księga zawiera protokoły Polskiego Związku Muzyczno-Pedagogicznego w Krakowie spisane odręcznie od 22 stycznia 1930 roku do 17 marca 1937 roku. Protokołowano przede wszystkim posiedzenia Wydziału [czyli Zarządu] Związku. Są tam także protokoły Ogólnego Zebrania Członków PZMP.

„Charakter pisma wskazuje, że protokoły wyszły spod ręki sekretarza związku prof. Stanisława Bursy (1865-1947), znanego chórmistrza, kompozytora i pedagoga, związanego z Krakowem, Lwowem i Rzeszowem. Jego odręczne podpisy figurują pod każdym protokołem, obok podpisu prezeski Ludwiki Grodzickiej” – wskazuje Darczyńca.

Księga protokołów Polskiego Związku Muzyczno-Pedagogicznego w Krakowie. (fot. Lilianna Pochwalska)

Księga protokołów zawiera także plan oraz trzy fotografie willi „Ossakówka” w Rabce, której kupno z przeznaczeniem na dom wypoczynkowy proponowano związkowi (protokoły 161 i 162 z 1932 rpku).  Dar ma formę oprawnego poszytu, który zakupiono na potrzeby Związku w znanym składzie ksiąg Jana Wilczyńskiego mieszczącym się w Pałacu Spiskim w Krakowie, o czym świadczy umieszczona na okładce naklejka.

Mamy nadzieję, że księga podarowana do zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie, będzie dobrze służyć badaczom i miłośnikom przeszłości i uzupełni przechowywane już w krakowskim Archiwum zbiory dotyczące życia kulturalnego Krakowa w okresie międzywojennym.

Od prawej: Darczyńca p. Bogdan Gancarz, dziennikarz, historyk, redaktor „Gościa Niedzielnego” i „ARCANÓW”, prof. dr hab. Wojciech Krawczuk Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie. (fot. Lilianna Pochwalska)

W 2020 roku Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych ustanowił dzień 6 grudnia ogólnopolskim Dniem Darczyńcy. Jest to okazja, aby podziękować i uhonorować wszystkich, którzy ofiarowali nam swoje prywatne zbiory, wzbogacając tym samym narodowy zasób archiwalny.

Zobacz także