A A A A+

Badanie poziomu oczekiwań badaczy i użytkowników akt stanu cywilnego i metrykalnych

Szanowni Państwo, Uprzejmie prosimy o wzięcie udziału w krótkim badaniu, którego celem jest identyfikacja oczekiwań badaczy i użytkowników akt stanu cywilnego i metrykalnych Archiwum Narodowego w Krakowie.

Czytaj dalej

Wystawa online: Od ideologii do ludobójstwa. W 70. rocznicę „rzezi wołyńskiej”.

W dniu 11 lipca bieżącego roku, w 70. rocznicę wołyńskiej „krwawej niedzieli”  wspominamy tragiczne wydarzenia dotyczące zagłady ludności polskiej na Kresach Wschodnich.

Czytaj dalej

Archiwum Dzikowskie Tarnowskich online

Archiwalia Tarnowskich, przechowywane w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie,  pochodzą z archiwum ich młodszej gałęzi, która przybrała później nazwę od Dzikowa, dzisiejszego przedmieścia Tarnobrzegu.

Czytaj dalej

Nowy serwis internetowy Archiwum

Archiwum Narodowe w Krakowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Internautów, przygotowało nowy serwis WWW. Założeniem nowe strony WWW jest służenie bogatą treścią i pomocą dla użytkowników w myśl zasady “Po pierwsze Klient”, a jednocześnie przedstawienie Archiwum jako nowoczesnej […]

Czytaj dalej

Nieznany egzemplarz komentarza do Retoryki Cycerona z X wieku.

Jedna z XVI-wiecznych ksiąg sądowych, mieszcząca zapisy związane z działalnością hutmana ratusznego za lata 1564–1565, a właściwie jej oprawa, stała się przedmiotem zainteresowania doktora Marcina Starzyńskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj dalej

Uroczystość prezentacji aktu lokacyjnego miasta Krakowa

Uroczystą prezentację w siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Siennej 16 zainaugurował Prezydent miasta prof. Jacek Majchrowski podkreślając, że coroczne od lat obchodzone w czerwcu Święto Miasta, nawiązuje do daty tego najstarszego miejskiego dokumentu.

Czytaj dalej

Akt lokacyjny miasta Krakowa – ukonstytuowanie się komsji konserwatorskiej

Akt lokacyjny wydany przez księcia Bolesława Wstydliwego w 1257 r., najważniejszy dokument w dziejach miasta, to dokument sporządzony na pergaminie, spisany atramentem w języku łacińskim, uwierzytelniony jest dwiema pieczęciami woskowymi dowieszonymi do dokumentu na jedwabnych sznurach, […]

Czytaj dalej

60 rocznica likwidacji Teatru Rapsodycznego w Krakowie

30 kwietnia 2013 roku przypada 60 rocznica pierwszej likwidacji Teatru Rapsodycznego w Krakowie. Teatr Rapsodyczny kojarzony jest przede wszystkim z osobą Karola Wojtyły. Właśnie w szeregach tego zespołu artystycznego, jeszcze jako osoba świecka, zdobywał szlify aktorskie […]

Czytaj dalej

Gra Sądecka

Wędrówka „Sądeckimi śladami Bolesława Barbackiego” dobiegła końca. Mamy nadzieję, że była ona ciekawą przygodą dla wszystkich – zarówno uczestników Gry, jak i jej jurorów, a także postronnych obserwatorów i kibiców.

Czytaj dalej

Zbiór fotografii i wycinków prasowych Huty im. W. Lenina w Archiwum Narodowym w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie przejęło zbiór fotografii i wycinków prasowych Huty im. Lenina w Krakowie. W zasobie Archiwum do tej pory przechowywane były albumy fotograficzne ilustrujące początki budowy Huty im. Lenina oraz fotografie przedstawiające delegacje międzynarodowe […]

Czytaj dalej