A A A A+

Starych kolei czar

Archiwum Narodowe w Krakowie przejęło z archiwum Polskich Kolei Państwowych ponad 460 mb materiałów archiwalnych (blisko 7000 jednostek archiwalnych) pochodzących od lat siedemdziesiątych XIX w. do 2007 r. Tym samym Archiwum Narodowe stało się dysponentem największego […]

Czytaj dalej

Spuścizna rodziny Kossaków w Archiwum Narodowym w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie dzięki staraniom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i własnym pozyskało do zbiorów archiwalnych spuściznę krakowskiej rodziny Kossaków. Środki finansowe na zakup archiwaliów przekazał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj dalej

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Prezentujemy relację z 2 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowym Sączu w 1994 r. Film pochodzi z Archiwum TVS Wiesława Szkarłata.

Czytaj dalej

Rozbudowa pracowni digitalizacyjnej Archiwum Narodowego w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie sukcesywnie digitalizuje materiały archiwalne i udostępniania kopie cyfrowe w pracowniach naukowych i Internecie​. Naszym celem jest zapewnienie szerokiego dostępu do najciekawszych i cieszących się dużym zainteresowaniem materiałów archiwalnych.

Czytaj dalej

Materiały do historii Powstania Styczniowego

Na zakończenie roku obchodów upamiętniających rocznicę wybuchu Powstania Stcyczniowego przygotowaliśmy wystawę online, która prezentuje materialy archiwalne związane z powstańczym zrywem.

Czytaj dalej

Spotkanie wigilijne

W piątek 20 grudnia 2013 r. Dyrektor Archiwum Barbara Berska zaprosiła na spotkanie świąteczne pracowników ANK, emerytowanych archiwistów oraz gości z zaprzyjaźnionych instytucji.

Czytaj dalej

Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku życzy Dyrekcja i Pracownicy Archiwum Narodowego w Krakowie.

Czytaj dalej

Archiwum Dzikowskie Tarnowskich pozostaje w Archiwum Narodowym w Krakowie

W dniu 19 grudnia 2013 r. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych została podpisana ugoda pozasądowa pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ryszarda Wojtkowskiego, zastępcę Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Barbarę Berską, dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie […]

Czytaj dalej

Krakowski Rocznik Archiwalny

Krakowski Rocznik Archiwalny wydawany przez nasze Archiwum został ponownie wpisany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na listę czasopism naukowych – lista B i otrzymał 3 punkty.

Czytaj dalej

Stowarzyszenia społeczne Bochnia – Brzesko – Niepołomice

Archiwum Narodowe w Krakowie zaprasza do zwiedzania wystawy „Stowarzyszenia społeczne Bochnia – Brzesko – Niepołomice na przykładzie wybranych źródeł archiwalnych” prezentowanej w bocheńskim Oddziale (Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 3) .

Czytaj dalej