A A A A+

Akcja społeczna Archiwów Państwowych

Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)

Wszyscy tworzymy historię. Wspólnie dokumentujmy czasy, w których żyjemy!

Chcesz, aby następne pokolenia dowiedziały się, jak żyliśmy w czasie pandemii wywołanej koronawirusem? Jak zmienił on nasze codzienne zwyczaje, postrzeganie świata i nas samych? Jakie przeobrażenia wymusiła epidemia i w jaki sposób się do nich dostosowaliśmy? Co nas martwiło, a co cieszyło w tym trudnym czasie? Jakie mieliśmy rozterki, wątpliwości, obawy, a co dawało nam nadzieję? W jaki sposób przetrwaliśmy? Zadbaj o to i przekaż nam swoje relacje i materiały, które stanowić będą bezcenne źródła historyczne dla kolejnych pokoleń.

Efektem akcji będzie zgromadzenie w archiwach państwowych wyjątkowej kolekcji „dokumentów chwili” z szerokim udziałem społeczeństwa. Tak stworzony przekaz źródłowy, dotyczący wyjątkowego w dziejach najnowszych Polski doświadczenia, ukaże jego skutki zarówno w wymiarze prywatnym, jak i instytucjonalnym.

Wszyscy tworzymy historię. Wspólnie dokumentujmy czasy, w których żyjemy. Przekazujmy świadectwa naszych czasów do Archiwów Państwowych. To archiwa państwowe są instytucjami pamięci, które gromadzą i przechowują najliczniejsze świadectwa historii oraz powszechnie je udostępniają w czytelniach akt oraz on-line, m.in w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl.

Uczestnikiem akcji może zostać każdy obywatel – zarówno osoba prywatna, jak też stowarzyszenia, organizacje, wspólnoty społeczne które zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami i refleksjami powstałymi w formie dokumentacji tradycyjnej i elektronicznej. Zapiski, notatki, pamiętniki, dzienniki, ulotki, memy, fotografie, wycinki prasowe, gazetki okolicznościowe, nagrania audio, video, inne formy medialne, materiały na stronach internetowych, to wszystko źródła dokumentujące zjawisko pandemii w Polsce, w najbliższym otoczeniu, życiu codziennym, społecznym i zawodowym.

Więcej informacji: archiwarodzinne.gov.pl, archiwa.gov.pl oraz strony i media społecznościowe Archiwów Państwowych.

Gdzie można przekazać materiały:  Archiwum Narodowe w Krakowie ul. Sienna 16 oraz oddziały zamiejscowe ANK w Bochni, Nowym Sączu i Tarnowie (po uprzednim uzgodnieniu terminu przekazania). Dokumentację przejmują również inne Archiwa Państwowe w całej Polsce (baza adresowa na stronach: archiwa.gov.pl oraz archiwarodzinne.gov.pl).

Kontakt w sprawie przekazania: e-mail archiwumpandemii@ank.gov.pl, tel. +48 422 40 94, w. 13

 

Zobacz także