A A A A+

30 kwietnia 2013 roku przypada 60 rocznica pierwszej likwidacji Teatru Rapsodycznego w Krakowie. Teatr Rapsodyczny kojarzony jest przede wszystkim z osobą Karola Wojtyły. Właśnie w szeregach tego zespołu artystycznego, jeszcze jako osoba świecka, zdobywał szlify aktorskie późniejszy papież Jan Paweł II.

Nie każdy miał jednak okazję zapoznać się bliżej z dziejami Rapsodyków.  W związku z tym Archiwum Narodowe w Krakowie postanowiło przypomnieć historię tego wyjątkowego zespołu artystycznego. Uczynić to możemy nie inaczej, jak tylko poprzez prezentację co ciekawszych materiałów archiwalnych związanych z działalnością Teatru, które przechowywane są w naszym zasobie. Znaleźć tu możemy nie tylko dokumentację administracyjną, z której pożółkłych kart zaczerpnąć można wiedzę na temat codziennych problemów, z jakimi borykali się pracownicy Teatru, ale także materiały bezpośrednio dotyczące sztuk teatralnych, a wśród nich: akta repertuaru, recenzje, projekty graficzne scenografii, projekty kostiumów teatralnych, afisze, plakaty, fotografie czy nawet wycinki prasowe dające świadectwo nastrojów i emocji, jakie wywoływali Rapsodycy swoimi przedstawieniami.

Obecnie prezentujemy kilka obiektów powstającej wystawy, na oglądanie której zaprosimy Państwa na nową stronę internetową Archiwum Narodowego w Krakowie w czerwcu bieżącego roku.

Zobacz także