A A A A+

W wigilię 125. rocznicy pierwszego posiedzenia Wydziału Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Siennej 16 odbyła się uroczysta sesja Wydziału.

Przed 125 laty, 11 stycznia 1897 r. w ówczesnym Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa przy ul. Siennej 16, odbyła się pierwsza sesja Towarzystwa, które działało w siedzibie Archiwum do 1953 r., zaś oficjalnym adresem przy ul. Siennej 16 posługiwało się do 1973 r. Założycielami i członkami Towarzystwa byli również dyrektorzy i pracownicy krakowskiego Archiwum.

Przemawia prof. dr hab. Wojciech Krawczuk Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie, fot. Lilianna Pochwalska

Przemawia prof. dr hab. Jacek Purchla -Prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, fot. Lilianna Pochwalska

Dr Kamila Follprecht Zastępca Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie i Sekretarz Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, wygłasza referat dot. początków działalności Towarzystwa, fot. Lilianna Pochwalska

Katarzyna Winiarczyk prezentuje materiały dotyczące historii Towarzystwa fot. Lilianna Pochwalska

Przemawia dr Michał Niezabitowski Dyrektor Muzeum Krakowa oraz Wiceprezes Towarzystwa, fot. Lilianna Pochwalska

Uczestnicy posiedzenia z okazji 125. rocznicy pierwszego posiedzenia Wydziału Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w sali na parterze budynku Archiwum przy ul. Siennej 16, fot. Lilianna Pochwalska

Uczestnicy złożyli podpisy w księdze pamiątkowej Archiwum. Bogato zdobiona księga z 1915 r. stanowi dar znanego krakowskiego introligatora Roberta Jahody dla Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, fot. Lilianna Pochwalska

Archiwalia działającego od 1897 r. Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa zostały przekazane do Archiwum Państwowego Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego w 1967 r.  Na portalu „Szukaj w Archiwach” prezentowane są pierwsze cztery tomy ksiąg protokołów posiedzeń władz Towarzystwa – Walnego Zgromadzenia i Wydziału z lat 1896-1916. Jako pierwszy wpisano bowiem protokół odbytego 21 listopada 1896 r. w siedzibie Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa przy ul. Siennej 16 spotkania uczonych, artystów, działaczy kulturalnych i obywateli miasta Krakowa, podczas którego powołano do życia Towarzystwo. Opracowany wówczas projekt statutu wymieniał jako główne cele działania poznawanie dziejowej przeszłości Krakowa i jego okolic oraz budzenie poszanowania dla pamiątek i zabytków miasta wśród ogółu jego mieszkańców. Towarzystwo miało je realizować poprzez zebrania i odczyty, publikacje czasopism i książek, opiekę konserwatorską nad zabytkami oraz gromadzenie zabytków dla przyszłego muzeum historycznego miasta. Następnym jest protokół pierwszego Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa, które odbyło się 6 stycznia 1897 r. w sali posiedzeń krakowskiej Rady Miejskiej. Pierwsze posiedzenie władz Towarzystwa czyli Wydziału odbyło się 11 stycznia 1897 r. w siedzibie Archiwum przy ul. Siennej.

Zespół akt: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

sygn. 29/562/52 Księga protokołów Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa t. 1 1896-1901

sygn. 29/562/53 Księga protokołów Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa t. 2 1901-1906

sygn. 29/562/54 Księga protokołów posiedzeń Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa t. 3 1906-1909

sygn. 29/562/55 Księga protokołów posiedzeń Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa t. 4 1910-1916

Zobacz także