A A A A+

Archiwum Narodowe w Krakowie przejęło zbiór fotografii i wycinków prasowych Huty im. Lenina w Krakowie. W zasobie Archiwum do tej pory przechowywane były albumy fotograficzne ilustrujące początki budowy Huty im. Lenina oraz fotografie przedstawiające delegacje międzynarodowe i państwowe, które przyjeżdżały do Huty z oficjalnymi wizytami.

Przejęte obecnie fotografie obrazują pracę w Kombinacie Metalurgicznym Huta im. Lenina od momentu jego powstania, poprzez lata największego rozwoju, aż po prywatyzację zakładu. Fotografie są pogrupowane w kilkunastu działach m.in. Stalownia, Siłownia, Walcownia Blach Zimnych, Zgniatacz, Zakład Remontowy, Gospodarka energetyczna, Transport kolejowy, Załoga, Uroczystości, Życie załogi, Wizyty, Portrety, Dyrektorzy Huty, Obchody hutnicze. Łącznie zbiór luźnych fotografii liczy ponad 12 tysięcy jednostek archiwalnych. Dodatkowo Archiwum przejęło także wycinki prasowe dotyczące działalności Huty im. Lenina z lat 1980-1989 – przygotowane przez profesjonalne Biuro Wycinków Prasowych GLOB.

Fotografie nie posiadają ewidencji – Archiwum rozpoczyna prace nad jej sporządzeniem (same fotografie posiadają w zdecydowanej części opisy przedstawianego obrazu, aczkolwiek są też grupy fotografii nieopisanych). Poinformujemy Państwa niezwłocznie po zakończeniu prac ewidencyjnych o możliwości skorzystania ze zbioru.

Zobacz także